تحلیل آزمون چه دستاوردهایی دارد؟

با مقایسه‌ی نتیجه‌ی آزمون و صفحه‌ی 182 می‌توانید برنامه‌ی راهبردی آزمون بعدی خود را به شیوه‌ی مطلوب و کاربردی‌تری شخصی‌سازی نمایید.

تحلیل آزمون چه دستاوردهایی دارد؟

یک تحلیل آزمون جامع چه دستاوردهایی برای شما خواهد داشت؟

  • 1. کشف نقاط قوت و ایجاد فضای ذهنی مثبت و آرام‌تر

  • 2. تعیین روش‌های صحیح مطالعه و گسترش آن‌ها به دروسی که در آن‌ها ضعیف‌تر هستید

  • 3. یادگیری آزمون، پس از آزمون

  • 4. شفافیت بیشتر ذهن شما در مسیر آزمون‌های باقی‌مانده

  • 5. با مقایسه‌ی نتیجه‌ی آزمون و صفحه‌ی 182 می‌توانید برنامه‌ی راهبردی آزمون بعدی خود را به شیوه‌ی مطلوب و کاربردی‌تری شخصی‌سازی نمایید.

  • 6. با جمع‌بندی 3 فاکتور نتیجه‌ی آزمون، تحلیل آزمون و کارنامه‌ی هدف‌گذاری خود، اولین مرحله از هدف‌گذاری برای آزمون بعدی خود را انجام دهید.

  • 7. تهیه و تکمیل کتاب خودآموزی که گنجینه‌ای بسیار ارزشمند برای شما است تا قبل از آزمون‌های جمع‌بندی و کنکور سراسری، کمک زیادی به شما بکند.

  • 8. کشف مباحث تلنگری که با کمی تمرین بیشتر به یادگیری کامل تبدیل خواهد شد.

  • 9. کشف اشکالات اساسی خود که در پنجره‌های باز و نیمه‌باز با تمرکز بر روی آن‌ها می‌توانید آن‌ها را به نقاط قوت خود تبدیل نمایید.

  • 10. یادگیری راه‌حل‌های بهتر و کوتاه‌تر برای سوالاتی که با راه‌حل‌های طولانی‌تر و وقت‌گیرتر توانسته‌اید به آن‌ها پاسخ دهید.