جعبه ابزار کارنامه MRI قدرتمند مسیر پیشرفت شما است

شناخت جعبه ابزار کارنامه برای استفاده‌ی مناسب از آن ضروری است. در این مقاله به معرفی کارنامه‌های موجود در جعبه‌ی پیشرفت می‌پردازیم.

جعبه ابزار کارنامه MRI قدرتمند مسیر پیشرفت شما است

همان‌گونه که تصویربرداری MRI، امروزه یکی از سودمندترین تکنولوژی‌ها برای کمک به تشخیص و درمان بیماری‌ها است، جعبه ابزار کارنامه نیز با هفت کارنامه‌ی حرفه‌ای دربرگیرنده‌ی اطلاعات سودمند از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز و عملکرد او در آزمون‌های برنامه‌ای است.

شناخت جعبه ابزار کارنامه برای استفاده‌ی مناسب از آن ضروری است. در این مقاله به معرفی کارنامه‌های موجود در جعبه‌ی پیشرفت می‌پردازیم.

مورد اول، کارنامه‌های ویژه‌ی روز آزمون است. در روز جمعه‌ی آزمون و فقط چند ساعت بعد از فرآیند آزمون، کارنامه‌ی اصلی شما و کارنامه‌ی هدف گذاری آماده می‌شود و می‌توانید از وضعیت تراز و درصد و رتبه‌ی دروس عمومی و اختصاصی خود، تصویر پاسخ‌برگ، تعداد پاسخ‌های اشتباه و سوال‌های دام‌دار آزمون آگاه شوید. همچنین در کارنامه‌ی هدف‌گذاری و در ستون جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری، می‌توانید مقایسه‌ی وضعیت چند از ده درسی خود را در بازه‌ی هم‌ترازی خود مشاهده و برای هدف‌گذاری آزمون بعدی از آن استفاده نمایید. بازه‌ی ترازی به صورت 250 واحد بالاتر و پایین‌تر از تراز هر دانش‌آموز تعریف می‌شود.

مورد دوم کارنامه‌ی اشتباهات است که به صورت درس و مبحث محور و نیز آزمون محور در صفحه‌ی شخصی وجود دارد. اشتباهات هر دانش‌آموز سکوی پیشرفت اوست و بهبود پیوسته‌ی آن مطلوب است.

مورد سوم، کارنامه‌های پروژه ای و پنج نوع درس است که ویژه‌ی جلسات پنج نفره می‌باشند و دانش‌آموزان در آن به همراه پدر و مادر حضور یافته و به بیان دستاوردها و استخراج راهکارهای پیشرفت می‌پردازند.

مورد چهارم، کارنامه‌های ویژه‌ی آزمون‌های جمع‌بندی و ایستگاه‌های جبرانی است. استفاده از کارنامه‌های بازیابی سوال محور و کارنامه‌ی مبحثی، استراتژی مناسب برای موسم جمع‌بندی است.

با حضور پیوسته در آزمون‌های برنامه‌ای و تحلیل و بررسی اشتباهات، جعبه ابزار کامل و واقعی داشته باشید.