کتاب‌های پرتکرار، ابزاری برای موفقیت!

موفقیت و رسیدن به هدف در کنار این که نیازمند تلاش است، به فاکتورهای دیگری نیز بستگی دارد.

کتاب‌های پرتکرار، ابزاری برای موفقیت!

موفقیت و رسیدن به هدف‌ در کنار این‌ که نیازمند تلاش است، به فاکتورهای دیگری نیز بستگی دارد. انتخاب و استفاده از ابزار مناسب و کارآمد یکی از این فاکتورهاست و به نتیجه رسیدن تلاش‌ها مرهون همین ابزار است. شاید متن زیر اهمیت انتخابی آگاهانه را برای ما مشخص کرده‌باشد.

برای تشخیص کارآمد و متناسب بودن یک ابزار چه راهکاری به نظر شما می‌رسد؟

 • تجربیات قبلی

 • پرسش از افراد موفق

 • توجه به ویژگی‌های ابزار

 • توجه به نیازهای فردی

 • ....

هنگامی که معلم مبحثی را درس می‌دهد باید راهکارهایی انتخاب شود تا یادگیری در کمترین زمان صورت گرفته و تعمیق یادگیری برای افزایش تسلط بر مباحث به حد اعلا برسد.

در این میان کتاب‌های تشریحی مانند کتاب سوال‌های پرتکرار امتحانی می‌تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد که این تاثیرگذاری به دلیل ویژگی‌های خاص این کتاب است. باید توجه داشت که هر کدام از این ویژگی‌ها هدفمند هستند!

 • سوال‌های تشریحی امتحانی

 • پاسخ‌نامه‌ی تشریحی

 • پاسخ کوتاه

 • بارم‌بندی

 • تعداد تکرار هر سوال

 • درخت دانش

 • درسنامه

 • مبحث محور بودن (منطبق بر کتاب درسی)

شما کدام ویژگی این کتاب را برای خود مفید می‌دانید و برایتان مهم است؟