در کلاس یاد بگیرید و در خانه تمرین کنید

روزهای ابتدایی سال تحصیلی یکی از فرصت‌های خوب برای ایجاد نظم و عادت‌های درس خواندن در برنامه‌ی مطالعاتی می‌باشد.

در کلاس یاد بگیرید و در خانه تمرین کنید

روزهای ابتدایی سال تحصیلی یکی از فرصت‌های خوب برای ایجاد نظم و عادت‌های درس خواندن در برنامه‌ی مطالعاتی می‌باشد. کم بودن تکالیف مدرسه، عدم پرسش در هفته‌ی اول مدرسه و... دلایلی هستند که یک فراغت نسبی برای دانش‌آموز به وجود می‌آورند تا بتواند برنامه‌ی خود را به بهترین شکل نظم دهد.

در پایه‌ی دبستان یکی از کارهای ویژه‌ایی که باعث پیشرفت دانش‌آموز می‌شود، تمرین و تکرار زیاد درس‌ها است. در روند مطالعه و درس خواندن اولین گام یادگیری در کلاس درس و گام دوم تمرین در خانه است. در دانش‌آموزان دبستانی چون ممکن است گام اول به صورت کامل رعایت نشود، تاکید مضاعف بر گام دوم ضروری است.

برنامه‌ی روزانه هم باید براساس تمرین و تکرار باشد تا یادگیری درس‌ها به میزان کافی صورت گیرد.

مهم‌ترین درسی که باید در دبستان به آن بیش‌تر توجه شود، ریاضی است. یادگیری مفاهیم ریاضی، مهارت حل مسئله، قدرت استنباط و تجسم مواردی هستند که بایستی در فراگیری این درس به آن‌ها توجه شود. روش مطالعه و میزان مطالعه‌ی این درس بنابه دلایل ذکر شده بسیار مهم خواهد بود. لذا به نکات زیر دقت کنید و در برنامه‌ریزی از این نکات کمک بگیرید:

  • مطالعه‌ی روزانه و مستمر

  • حل سوال تشریحی به صورت روزانه

  • خواندن درس هر روز در همان روز به کمک کتاب درسی و حل مجدد مثال‌های معلم

  • استفاده از کتاب کار

  • مرور منظم و پیوسته