داده‌های پراکنده و حاشیه‌نویسی

نکات را به هر نحوی استخراج کرده‌اید آن‌ها را گنجینه کنید. برای این کار دو راه وجود دارد.

داده‌های پراکنده و حاشیه‌نویسی

بارها شده است نکته‌ای را در تستی دریافت می‌کنیم که اگر آن نکته در ذهنمان ماندگار شود می‌تواند پاسخ تست‌های متفاوتی را برایمان به ارمغان بیاورد یا به هنگام تحلیل آزمون نکاتی را از سوالات متفاوت استخراج می‌کنیم که نیازمند مرور هستند. گاهی هم به هنگام حل آزمون غیر‌حضوری مطالبی‌ را یاد می‌گیریم که برای تسلط بر آن‌ها نیاز به مطالعه‌ی مجدد داریم.

نکات را به هر نحوی استخراج کرده‌اید آن‌ها را گنجینه کنید. برای این کار دو راه وجود دارد. می‌توانید آن‌ها را به صورت مجموعه‌ی نکات در کتاب خودآموز بنویسید و یا آنکه آن نکته را در کنار مبحث مرتبط با آن در کتاب درسی حاشیه‌نویسی کنید. با این کار همه‌ی نکات یک مبحث را در کنار هم خواهید داشت. در هر دو صورت، گنجینه‌ی نکات و یا حاشیه‌نویسی به وقت نیاز به کمکتان خواهد آمد و موفقیت را از آن شما خواهد کرد ‌.

انرژی جنبشی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی