سه تصمیم هوشمندانه برای موفقیت بیشتر

حالا که سال تحصیلی شروع شده است، بهتر است با خودتان تصمیم‌های مهم و مؤثری بگیرید.

سه تصمیم هوشمندانه برای موفقیت بیشتر

حالا که سال تحصیلی شروع شده است، بهتر است با خودتان تصمیم‌های مهم و مؤثری بگیرید. فراموش نکنید که موفقیت شما در سال‌های آینده با تصمیم‌هایی که امروز برای خودتان می‌گیرید ارتباط مستقیم دارد.

1. سخت‌کوش باشید: راز موفقیت در سخت‌کوشی است. هیچ دانش‌آموزی به موفقیت ارزشمند در کنکور دست نیافته، مگر اینکه از مسیر سخت‌کوشی عبور کرده است. شما هم اگر به دنبال موفقیت هستید، سخت‌کوشی را از همین الان تمرین کنید.

2. روش‌های خود را کشف کنید: یکی از ویژگی‌های دانش‌آموزان موفق، کشف روش‌های مطالعاتی است. آن‌ها دقیقاً می‌دانند هر درسی را باید چگونه مطالعه کنند و روش خودشان را دارند. آیا شما هم روش‌های مطالعاتی خود را می‌شناسید؟ در درس‌هایی که نقاط قوت شما هستند، چه روشی دارید؟ در درس‌های چالشی چه روشی را در پیش خواهید گرفت؟

3. هدف‌گذاری کنید: هدف‌گذاری مثل چراغی است که در فاصله‌ی نزدیک یا دور قرار می‌گیرد و شما را به جلو می‌برد. از الان برای خودتان هدف‌گذاری کنید و سعی کنید با انتخاب هدف‌های کوتاه‌مدتِ دردسترس، «لذت دویدن و رسیدن» را تجربه کنید. فراموش نکنید که تحقق هدف‌های کوتاه‌مدت، شما را به هدف‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌رساند.

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی