خلاصه‌برداری پویا توان یادگیری را افزایش می‌دهد

خلاصه‌برداری روشی بسیار مؤثر در افزایش توان یادگیری است. خلاصه‌برداری اصولی البته به مهارت‌هایی همچون ارزیابی قوی مطالب و سازمان‌دهی آن‌ها و جمع‌بندی دقیق نیازمند است.

خلاصه‌برداری پویا توان یادگیری را افزایش می‌دهد

خلاصه‌برداری روشی بسیار مؤثر در افزایش توان یادگیری است. خلاصه‌برداری اصولی البته به مهارت‌هایی همچون ارزیابی قوی مطالب و سازمان‌دهی آن‌ها و جمع‌بندی دقیق نیازمند است. شاید بتوانید یک جمله‌ی چندکلمه‌ای را سریع‌تر از دیگران تایپ کنید یا روی کاغذ بنویسید؛ اما این همه‌ی پیش‌نیازهای ضروری برای خلاصه‌برداری نیست. برای تقویت این روش، به مهارت‌هایی فراتر از سرعت‌عمل نیاز دارید. خلاصه‌برداری یکی از روش‌های مؤثری است که در دوران پس از تحصیلات مقدماتی و عالی نیز همچنان برای شما سودمند خواهد بود.

خلاصه‌برداری از کتاب

دو عامل کلیدی در ثبت خلاصه‌برداری‌های کارامد از یک منبع مطالعاتی وجود دارد: پیش‌خوانی و تصویر ذهنی از مطالب و دیگری ثبت خلاصه‌برداری از دیدگاه خواننده، نه کپی‌برداری از متن. اگر بخواهیم خلاصه‌برداریِ هم‌زمان با مطالعه و بدون ارزیابی شخصی داشته باشیم، علامت‌گذاری مطالب مهم در متن اصلی همین کار را برایمان انجام می‌دهد؛ اما برای درک بهتر مطالب و افزایش دقت خلاصه‌برداری‌ها تا حد امکان، قبل از مطالعه، مطالب را پیش‌خوانی کنید. مرورکردن مطالب پس از مطالعه و ثبت مهم‌ترین نکات بر اساس اولویت‌های ذهنی، باعث می‌شود کلکسیونی از نکات کلیدی شخصی از مجموعه‌ی مطالعات خود به دست آورید.

خلاصه‌برداری از سخنران

ثبت‌کردن نکاتی که از زبان کسی گفته می‌شود، مثل سخنران یا معلمی که در حال تدریس مطالب درسی در کلاس است، سخت‌تر از خلاصه‌برداری مطالب یک کتاب است. هم‌زمان‌بودن شنیدن مطالب با ثبت آن‌ها، نیازمند چندوظیفگیِ پویاست. برای ثبت نکات هر کلاس، از برگه‌ی جدید استفاده کنید و در این برگه حتماً تاریخ و ساعت برگزاری جلسه را بنویسید. این بخش برای تقویت مهارت سازمان‌دهی بسیار ضروری است. دنبال‌کردن سرنخ‌های کلامی گوینده همواره یکی از راهکارهای موفق در ثبت دقیق نکات است. وقتی گوینده می‌خواهد صحبت‌های خود را با این عبارت شروع کند: «نمایان‌شدن سه نشانه‌ی طبیعی باعث بروز پدیده ...»، کلیدواژه‌های اصلی را یافته‌اید: نام این پدیده‌ی طبیعی در کنار ثبت آن سه نشانه در سه خط متفاوت. در این مثال فضای کافی برای ثبت مشخصه‌های هرکدام از نشانه‌ها را نیز خواهید داشت تا خلاصه‌برداری‌تان در عین نظم و سرعت‌عمل، دقیق و منطبق بر جزئیات باشد. علائم اختصاری مخصوص به خودتان باعث می‌شود نکات را بهتر ثبت کنید. به‌ خاطر داشته باشید که مرور این نکات در انتهای جلسه باعث می‌شود در وضعیتی که هنوز بخش زیادی از مطالب را در حافظه دارید، نکات تکمیلی یا نکات تأثیرگذارِ ازقلم‌افتاده، با دقت نوشته شود.


منبع :