تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (64)

پرنده‌ها چه در طبیعت آزاد و چه در قفس در خانه، به حمام و آبتنی نیاز دارند. پرنده‌ها برحسب ذات و خلقت خود، به نظافت پرهایشان اقدام می‌کنند تا زیبا و سالم باشند.

تصاویر جالب از نشنال‌جئوگرافیک (64)


پرنده‌ها چه در طبیعت آزاد و چه در قفس در خانه، به حمام و آبتنی نیاز دارند. پرنده‌ها برحسب ذات و خلقت خود، به نظافت پرهایشان اقدام می‌کنند تا زیبا و سالم باشند.


سگ‌های باسنجی

سگ‌های باسنجی تنها سگ‌های روی کره‌ی زمین هستند که توانایی واق‌واق ندارند. به‌نظر می‌آید یکی از اجداد این سگ‌ها گونه‌ای از روباه و جد دیگرشان سگ ژرمن است.


خرگوش‌ها و طوطی‌ها

خرگوش‌ها و طوطی‌ها تنها حیواناتی هستند که بدون چرخاندن سر می‌توانند پشت سر‌ خود را ببینند.


هشت‌پاها

هشت‌پاها به‌قدری باهوش‌اند که در باغ‌وحش‌ها و آکواریوم‌های عمومی، معمولاً به آن‌ها پازل می‌دهند تا حوصله‌شان سر نرود و کسل نشوند!