دسته‌بندی یعنی فهمیدن موضوع

آنچه در این مرحله رخ داده، دسته‌دسته‌کردن چند واژه‌ی تصادفی است؛ ولی برای پایان کار، باید کلمه‌ای رمزی یافت که بتواند ویژگی مشترک هر دسته از کلمات را یک‌جا بیان کند.

دسته‌بندی یعنی فهمیدن موضوع

وقتی واژه‌ای را معنی می‌کنیم، دریافت خود را از آن واژه بیان می‌کنیم. برای کشف ارتباط بین چند واژه، باید نخست معنای واژه را دریافت و سپس با یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌های بین آن‌ها، استدلال کرد. آنچه در این مرحله رخ داده، دسته‌دسته‌کردن چند واژه‌ی تصادفی است؛ ولی برای پایان کار، باید کلمه‌ای رمزی یافت که بتواند ویژگی مشترک هر دسته از کلمات را یک‌جا بیان کند.

این نوع برخورد با رویدادها و موضوع‌ها، یعنی طبقه‌بندی آن‌ها، اولین قدم برای یادگیری و به‌خاطرسپاری است. برای دستیابی به این مهارت کافی است هرازگاهی این بازی را تمرین کنید.

حالا از شما می‌خواهم که واژگان زیر را به دو دسته تقسیم کنید و برای هر دسته یک عنوان انتخاب کنید:

مدرسه، کانون، فوتبال، تلاش، آزمون، برد و باخت، بازی، مسابقه.

آیا پاسخ‌هایتان را می‌توان به بحث و گفت‌وگو گذاشت؟