به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ

در صفحه‌ی 51 از کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان، سفر به تخت جمشید و نقش رستم و زیبایی‌های آن ترسیم شده است.

به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ

ایران گنجینه‌ی‌ عظیمی از ارزش‌های تاریخی است و شیراز شهر تاریخی دیدنی‌هاست: تخت‌جمشید، پاسارگاد، سعدیه، حافظیه. 

به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ


یکی از آثار باستانی زیبا و ماندگار آن، نقش‌رستم است که در نزدیکی تخت‌ جمشید و شهر مرودشت قرار دارد و تاریخ سه دوره‌ سرزمین پارس را به تصویر می‌کشد و عظمت قدرت و تمدن نیاکان ما را در مقابل همگان قرار می‌دهد. ارزش تاریخی نقش‌ رستم بیش از حد تصور است؛ چراکه این مکان چند گنج از تاریخ باستان را در خود پنهان کرده و آرامگاه چهار پادشاه هخامنشی، کعبه‌ی زرتشت و نقش‌برجسته‌های پادشاهان را در خود جای داده است. 

به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ


هرکدام از این چهار بنا، با ظاهری مربعی، شبیه یکدیگر ساخته شده‌اند و تفاوت آن‌ها بیشتر مربوط به کتیبه‌هایی است که در آن‌جا حک شده‌اند. در بازدید از مجموعه‌ی تاریخی مرودشت باید مثل کتاب تاریخ، آن را با حوصله ورق زد و غرق در نقوش مهیج آن شد. نقش ‌رستم پر از نقش‌برجسته‌هایی است که تاریخ ساسانی را می‌توان در آن به‌شکلی مصور مشاهده کرد. 

به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ


در دو آتشدان نقش ‌رستم، آتش مقدس می‌سوزد و نقش ماه در بالای این قاب، نماد فانی‌بودن دنیاست. همچنین در نمای کتیبه‌ها، ستون‌هایی با سرستون‌های مشابه تخت‌ جمشید دیده می‌شود که شیرهایی با نیلوفرهای آبی که نماد پاکی است، در پایین این نقش‌ها دیده می‌شود. 

به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ


با تمام این جذابیت‌ها، نقش ‌رستم پر از شگفتی‌های تاریخی است که هرکدام دنیایی حرف برای گفتن دارد.

در صفحه‌ی 51  از کتاب مطالعات اجتماعی چهارم دبستان، سفر به تخت‌ جمشید و نقش‌ رستم و زیبایی‌های آن ترسیم شده است.

به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ


به شهر ما بیایید - نقشِ رستم نقشی برجسته از تاریخ