فرهنگ تلاش و بینش مثبت

دوگانگی و به‌هم‌ریختگی برنامه، حجم انبوه کارها، کم‌کاری‌های گذشته و همه‌ی نیروهای منفی دور و نزدیک، با پشتکار فکری و بینش مثبت، کم‌رنگ و محو خواهد شد.

فرهنگ تلاش و بینش مثبت

بدون تردید، سال پایانی دبیرستان، تحت‌تأثیر کنکور و دانشگاه و اشتغال و تصمیم‌های آینده، متفاوت‌تر خواهد بود. مسائل پیش رویتان و هر نوع فعالیت و میزان آن، متأثر از این دنیای تازه‌ی پیش رو جهت و شکل می‌گیرد.

اینکه بر اساس واقعیت کنکور چگونه عمل کنید و مسائل و دشواری‌ها و موانع را چگونه از پیش رو بردارید، به بینش و تلاش و توان و نقشه‌ای که دارید، ارتباط دارد. تجربه‌ی همه‌ی کسانی که هدف روشنی در سال کنکور دارند نشان می‌دهد که آن‌ها از دست‌وپنجه‌نرم‌کردن با این دشواری‌ها نمی‌گریزند. مقدمه‌ی قهرمان‌شدنْ داشتن فرهنگ تلاش است. زندگی قهرمانان پیشرفت به ما یاد می‌دهد که از نقطه‌ی مثبت و دانش بالقوه‌ی خود شروع کنیم.

دوگانگی و به‌هم‌ریختگی برنامه، حجم انبوه کارها، کم‌کاری‌های گذشته و همه‌ی نیروهای منفی دور و نزدیک، با پشتکار فکری و بینش مثبت، کم‌رنگ و محو خواهد شد.