ریاضی، فیزیک و کتاب درسی

بسیار شنیده می‌شود که منبع اصلی برای مطالعه، کتاب درسی است و به جهت موفقیت در آزمون‌ها باید کتاب درسی را با جزئیات مطالعه کرد.

ریاضی، فیزیک و کتاب درسی

بسیار شنیده می‌شود که منبع اصلی برای مطالعه، کتاب درسی است و به جهت موفقیت در آزمون‌ها باید کتاب درسی را با جزئیات مطالعه کرد. در بیشتر درس‌ها این نکته توسط دانش‌آموزان رعایت می‌شود. آن‌ها برای شروع روند یادگیری اول به سراغ کتاب درسی می‌روند و آن را مطالعه می‌کنند، سپس از ابزارهای دیگر به جهت تکمیل یادگیری و افزایش تسلط استفاده می‌کنند.

 اما در دو درس ریاضی و فیزیک بسیاری از دانش‌آموزان برای طی نمودن مسیر یادگیری، ابتدا به سراغ کتاب درسی نمی‌روند و کارشان را با جزواتشان شروع می‌کنند، با حل تمرینات و تست‌ها کار را ادامه می‌دهند و گاها نتیجه‌ی دلخواهشان را نمی‌گیرند یا این که برای کسب نتیجه‌ی دلخواه باید زمان بیشتری بگذارند. در صورتی که مسیر صحیح در موفقیت در این درس‌ها آن است که دانش‌آموزان در این درس‌ها نیز به سراغ کتاب درسی بروند و تمرکز ویژه‌ای بر مثال‌ها و تمرینات و تمرین‌های آخر فصل داشته باشند و نکات استخراجی از این‌تمرینات را گردآوری کنند، سپس به سراغ جزوات و حل تست بروند. اگر در درس‌های ریاضی و فیزیک این گونه طی طریق کنید سریع‌تر به نتیجه‌ی دلخواه خواهید رسید و موفقیت از آن شماست ‌.‌