پرتکرارِ جذاب

برای استفاده از این پر تکرار جذاب پیشنهادم این است که هر روز که از مدرسه بر می‌گردید برای مرور و بازیابی مطالبی که یاد گرفته‌اید تمرینات مرتبط به آن مطلب را حل کنید.

پرتکرارِ جذاب

عموما انجام کارهای تکراری به‌تدریج از جذابیتشان‌ می‌کاهد، اما هستند پرتکرارهایی که لذت‌بخش و جذاب هستند. پرتکرارهایی چون گذراندن زمان با خانواده ‌یا دوستان، داشتن حال خوب و روزهای تکراری‌ خوب‌تر، مطالعه‌ی کتاب‌های خوب که با مطالعه‌ی آن‌ها موفقیت‌های بیشتری سراغمان را می‌گیرند، کتاب‌های خوبی چون کتاب پرتکرار.

پرتکرار کتابی است که با حجم کم و با داشتن پاسخنامه‌ی تشریحی شما را در امر تثبیت مطالبِ فراگرفته یاری می‌کند. در این کتاب می‌توانید پرتکرارترین‌ سوالات یک مبحث را دریابید که این خود یعنی کشف مهم‌ترین نکات درس و افزایش موفقیت .

 برای استفاده از این پر تکرار جذاب پیشنهادم این است که هر روز که از مدرسه بر می‌گردید برای مرور و بازیابی مطالبی که یاد گرفته‌اید تمرینات مرتبط به آن مطلب را حل کنید. با این روند قطعا پس از مدتی معجزه‌ی پرتکرارها را خواهید دید .‌