برنامه راهبردی مانند نقشه‌ی راه است

در مسیر تحصیلیِ یک دانش‌آموز، هدف نهایی موفقیت در کنکور سراسری است و وظیفه‌ی نقشه‌ی راه، تقسیم‌بندی این هدف به اهداف کوتاه‌مدت است.

برنامه راهبردی مانند نقشه‌ی راه است

همه‌ی ما به خوبي مي‌دانيم كه براي رسيدن به اهدافمان و براي رسيدن به موفقيت در آن هدف، بايستي نقشه‌ی راه را بدانيم و زماني كه هدف را به اهداف كوچك‌تري تقسيم مي‌كنيم خيلي سريع‌تر و راحت‌تر به موفقيت دست پيدا مي‌كنيم. در اصل هدف از اين تقسيم‌بندي، هموار کردن مسیر است.

به طور مثال يك سفر جاده‌اي را در نظر بگيريد. شما مقصد نهايي خود را از قبل سفر تعيين مي‌كنيد و يك سري توقف‌هاي كوتاه براي خوردن غذا و يا نوشيدني، ديدن مناظر طبيعي و ... در نظر مي‌گيريد (اهداف كوتاه مدت)، در اين صورت حركت در رسيدن به مقصد شما را خسته نمي‌كند و حتي در مسير بودن، به شما لذت مي‌دهد.

در مسير تحصيليِ يك دانش‌آموز، هدف نهايي موفقيت در كنكور سراسري است و وظيفه‌ی نقشه‌ی راه، تقسيم‌بندي اين هدف به اهداف كوتاه‌مدت است. برنامه‌ی راهبردي كانون يك نقشه‌ی راه سفارشي است كه تمامي موارد مورد نیاز برای به موفقيت رسيدنِ يك هدف را دنبال مي‌كند.

برنامه‌ی راهبردي شامل ٩ پروژه است، يك پروژه در تابستان و ٨ پروژه در طول سال تحصیلی:

١- پروژه‌ی تابستان

٢- پروژه‌ی يك: آزمون تعيين سطح

٣- پروژه‌ی دو: آغاز نيم‌سال اول

٤- پروژه‌ی سه: پايان نيم‌سال اول

٥- پروژه‌ی چهار: آزمون‌هاي ويژه

٦-پروژه‌ی پنجم:آغاز نيم‌سال دوم

٧- پروژه‌ی ششم: دوران طلايي نوروز

٨- پروژه‌ی هفتم: پايان نيم‌سال دوم

٩- پروژه‌ی هشتم: آزمون‌هاي جمع‌بندي

✔️چهار پروژه دقیقا هماهنگ با برنامه‌ی رسمی مدارس است كه در آغاز و پايان نیم‌سال اول و دوم است.

✔️ چهار پروژه مربوط به زمان‌هایی است که مدارس تعطیل هستند:

نوروز، پس از پایان امتحانات خرداد و زمان بین دو نیم‌سال یا آغاز سال تحصیلی( دوره‌ی انتقالی):

١- در پایان تابستان و در آغاز مهر (تعیین سطح)

٢-در دی ماه (پروژه‌ی جمع‌بندی اول: در پایان نیم‌سال اول و قبل از آغاز نیم‌سال دوم)

٣-در ایام نوروز(پروژه‌ی دوران طلایی نوروز)

٤-پس از امتحانات خرداد ماه (پروژه‌ی دوران جمع‌بندي)

✔️ ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد برنامه‌ی راهبردي:

١-برگزاري آزمون‌های کانون در فاصله‌های دو هفته یک بار است.

2- هماهنگ با برنامه‌ی رسمی مدارس و آموزش و پرورش است.

٣- سؤالات عادی مطابق با برنامه‌ی درسی دانش‌آموزان در مدرسه است. در صورتي‌كه برنامه‌ی درسی مدرسه‌ هماهنگ با برنامه‌ی راهبردی نباشد دانش‌آموز مي‌تواند به سوالات موازي که متناسب با مباحث آزمون قبلی است پاسخ دهد.

٤- آزمون‌هایی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده تا هرگاه از برنامه عقب ماندند یا به نتیجه‌ی دلخواه نرسیدند مجبور نباشند به عقب برگردند و از برنامه جدا شوند .

5- مرور درس‌هاي آزمون قبل را هم با بودجه‌بندی نیمه‌پوششی می‌توان تجربه نمود. يعني دانش‌آموز هم درس‌هاي جديد را مي‌خواند و هم درس‌هاي آزمون قبل را دوباره دوره و مرور مي‌کند.

بي شك برنامه‌ی راهبردي كه 26 سال راه را براي همه دانش‌آموزان هموار ساخته است بي‌نظيرترين نقشه‌ی راه در مسير درسي هر دانش‌آموز مي‌باشد.

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی