برای درس خواندنتان ساعت تعیین نکنید

بعضی دانش‌آموزان یا مشاوران هنگام برنامه‌ریزی هفتگی ساعاتی خاص را برای هر درس تعیین می‌کنند. برای مثال می‌گویند ساعت 4 تا 6 عربی خوانده شود،6 تا 6:30 استراحت و 6:30 تا 8:30 ریاضی و....

برای درس خواندنتان ساعت تعیین نکنید

بعضی دانش‌آموزان یا مشاوران هنگام برنامه‌ریزی هفتگی ساعاتی خاص را برای هر درس تعیین می‌کنند. برای مثال می‌گویند ساعت 4 تا 6 عربی خوانده شود،6 تا 6:30 استراحت و 6:30 تا 8:30 ریاضی و....

این نوع برنامه‌ریزی چند مشکل اساسی دارد:

1-روزهای هفته‌ی شما به طور کامل قابل پیش‌بینی نیستند و اگر در ساعات تعیین شده برای درس خاص،کار یا مشکلی بوجود بیاید تمام برنامه‌ریزیتان به صورت دومینو خراب می‌شود.

2-حتی اگر مشکل اول به وجود نیاید و شما دقیقا در همان ساعات مشغول به مطالعه باشید تا زمانی که میزان پیشروی و تعداد تست‌ها در برنامه‌ریزی به صورت شفاف وجود نداشته باشد، به دو شیوه ممکن است با مدل برنامه‌ریزی بالا برخورد کنید که هر دو شیوه مخرب هستند:

الف)دانش‌آموز کم‌تمرکز: ساعات فوق را با عدم تمرکز و بازیگوشی از دست می‌دهد در حالی که تصور می‌کند دو ساعت مطالعه داشته است.

ب)دانش‌آموز با وسواس مطالعاتی: ساعات زیادی را صرف حجم کمی از مطلب می‌کند و با تکرار‌های بیش از اندازه زمان خود را تلف می‌کند.

پس برای داشتن یک برنامه‌ی درسی متعادل که به وسیله‌ی آن بتوانید به مطالب هر آزمون تسلط پیدا کنید، دو عنصر شفافیت و انعطاف‌پذیری برنامه را رعایت کنید و در نهایت با ثبت ساعات مطالعه در دفتر برنامه‌ریزی و تکمیل صفحه‌ی 182، به فراشناخت دست پیدا کنید.