اهمیت جلسات 5 نفره - 4

در سیستم برنامه‌ریزی آزمون‌های کانون در هر فصل جلسه‌ی 5 نفره برای دانش‌آموزان و اولیا برگزار می‌گردد.

اهمیت جلسات 5 نفره - 4

در سیستم برنامه‌ریزی آزمون‌های کانون در هر فصل جلسه‌ی 5 نفره برای دانش‌آموزان و اولیا برگزار می‌گردد. این جلسات هر زمان هم‌زمان با پروژه‌های مختلف می‌باشد که در آن زمان به پروژه‌ای که در آن قرار دارد توجه ویژه می‌شود و در کنار صحبت‌های مختصر اولیا و مدیر و پشتیبان از دانش‌آموز می‌خواهیم که بیشترین زمان را به گفتن تجربیات خود در درس‌های مختلف اختصاص دهد و پاورپوینت مخصوص خود را ارائه نماید. مخصوصا نقاط قوت درس‌های او و روش‌های رسیدن به این نقاط قوت مورد توجه می‌باشد.

با توجه به اینکه از دانش‌آموز می‌خواهیم همراه با اولیا باشد، او در خانه ارائه‌ی خود را تمرین می‌کند و باید سعی کند روش‌های خود را در اختیار دیگران قرار داده و روش‌های خوب بقیه را الگوی خود قرار دهد. همیشه زمانی که دانش‌آموزان افراد موفق را می‌بینند و از زبان دانش آموزی هم مسیر با خود دلیل موفقیتش را می شنوند تاثیر بسیار زیادی در ذهن و امتحان روش ها وجود دارد. استفاده از تجربیات همدیگر می تواند همگی را به سمت موفقیت بیشتر سوق دهد.

حضور اولیا علاوه بر اینکه باعث آرامش داوطلب در تمامی لحظه هاست می تواند در رسیدن به اهداف داوطلب کمک بسیار زیادی نماید . مثلا با دیدن نظر بقیه خانواده ها به این نتیجه برسند که سال کنکور سال مسافرت نیست . یا اینکه چطور در ایجاد محیطی آرام به داوطلب کمک نمایند . یا با مطالعه مجله های آزمون یا بررسی سایت بتوانند به بهترین نحو فرزند خود را به سمت موفقیت سوق دهند .

دنیای ما دنیای بوم رنگ هاست . وقتی روش هایی برای رسیدن به موفقیت به دیگران معرفی می کنید از هر مسیری روش هایی جدید و جالب به خودت معرفی خواهد شد .