درباره آزمون 3 آبان دهم ریاضی

در آزمون 3 آبان دو درس عربی (در عمومی) و فیزیک (در اختصاصی) دارای سؤالات گواه هستند.

درباره آزمون 3 آبان دهم ریاضی

به جدول زیر دقت کنید:

دروس عمومی
درباره آزمون 3 آبان دهم ریاضی
دروس اختصاصی
درباره آزمون 3 آبان دهم ریاضی
با توجه به جدول بالا که از برنامه راهبردی برداشته شده است، کدام درس‌ها دارای سؤالات گواه هستند؟
درست است. دروسی که خانه آن‌ها با رنگ آبی مشخص شده است، یعنی از کتاب آبی سؤال خواهند داشت و دارای سؤالات گواه هستند.
شما در آزمون 3 آبان در درس عربی، 20 سؤال دارید که پاسخ دادن به هر 20 سؤال اجباری بوده و در رتبه و تراز شما تأثیرگذار است.
در دروس اختصاصی نیز، درس فیزیکتان دارای سؤالات گواه است.
توجه کنید که از این آزمون به بعد دو دسته سؤال دارید. سؤالات عادی و موازی.
اگر از برنامه آزمون‌های عادی عقب‌تر هستید، به سؤالات موازی پاسخ دهید. توجه کنید که فقط به یکی از این دو دسته سؤال پاسخ دهید. یا سؤالات عادی (اگر به برنامه رسیده‌اید) یا سؤالات موازی (اگر از برنامه آزمون عقب‌تر هستید).
در اصل شما از 180 سؤالی که در دفترچه قرار داده شده باید به 120 تای آن‌ها پاسخ دهید.

اگر سؤالی دارید در کامنت‌ها به بحث بگذارید.
شقایق راهبریان