منطق برنامه راهبردی آزمون 3 آبان (دهم ریاضی)

آگاهی از منطق برنامه راهبردی سبب می‌شود نتایجی که از آزمون‌ها به‌دست می‌آورید به مراتب بالاتر باشد.

منطق برنامه راهبردی آزمون 3 آبان (دهم ریاضی)

دانش‌آموز وقتی می‌تواند از برنامه راهبردی و آزمون‌ها بیش‌ترین بهره را ببرد که ابتدا شناخت خوبی از برنامه راهبردی داشته باشد.
برای این‌کار با توجه به شناختی که از خود و برنامه مدرسه دارید به کمک اولیا، دبیران و پشتیبان خود،
شخصی‌سازی و تلفیق برنامه راهبردی و مدرسه را انجام دهید وهماهنگ با برنامه آزمون‌ها باشید. این پیشرفت‌های تدریجی، شما را به هدف بلدمدت خواهد رساند.
وقتی به برنامه راهبردی اعتماد می‌کنید و هماهنگ با برنامه هستید، بخش مهمی از نگرانی و آشفتگی ذهنیتان حل می‌شود و با
تمرکز بیش‌تری می توانید درس بخوانید.

فایل های ضمیمه

منطق برنامه راهبردی 3 آبان- دهم ریاضی