اهمیت حضور در آزمون‌ها: غیبت نکنید

اصلی‌ترین ویژگی در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای، دو هفته یک‌بار برگزار شدن آن است.

اهمیت حضور در آزمون‌ها: غیبت نکنید

اصلی‌ترین ویژگی در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های برنامه‌ای، دو هفته یک‌بار برگزار شدن آن است. یعنی برنامه‌ با منطق خاصی پیش می‌رود که اگر کمتر از دو هفته باشد باعث کمبود زمان مطالعه و افزایش حجم مباحث می‌شود و اگر بیشتر از دو هفته باشد، باعث فراموشی مطالب می‌شود، همچنین آزمون از حالت برنامه‌ای به حالت ارزشیابی نزول پیدا می‌کند. بنابراین باید با منطق برنامه پیش برویم و با توجه به وضعیت درسی خود برنامه‌ریزی کنیم.

برای اینکه طبق برنامه‌ی راهبردی پیش برویم باید سعی کنیم در آزمون‌ها غیبت نکنیم، چون با هر بار غیبت، از مباحث عقب می‌افتیم و نمی‌توانیم نقاط چالشی خود را به‌درستی تشخیص داده و روی آن ها تمرکز کنیم.

برای پیشرفت باید از همین الان خود را برای حضور پیوسته در آزمون‌ها آماده کنیم و حتی اگر مسافرتی پیش آمد برگه‌ی مهمان تهیه کنیم.