با تصمیم‌های درست سرنوشت خودتان را تغییر دهید

با تصمیم‌های درست می‌توانید آینده و سرنوشت خودتان را تغییر دهید.

با تصمیم‌های درست سرنوشت خودتان را تغییر دهید

آلفرد نوبل

آلفرد نوبل جزو معدود افرادی است که این شانس را داشته تا قبل از مرگ آگهی فوتش را ببیند.

داستان از این قرار بود که بعد از مرگ برادر آقای نوبل همه فکر می‌کردند نوبل معروف فوت شده است. فردای آن روز تیتر روزنامه‌ها این بود:

"آلفرد نوبل، مخترع یکی از سلاح ‌ای مرگ‌آور بشر مُرد."

نوبل بعد از دیدن این تیتر از این که چرا بعد از مرگ با این نام خطابش می‌کنند خیلی ناراحت شد. تصمیم گرفت وصیت‌نامه‌ی خود را تغییر دهد و بیش از 90% اموال خود را صرف فعالیت‌های صلح‌آمیز کند. بعد از فوت آقای نوبل دیگر هیچ‌کس ایشان را به عنوان مخترع دینامیت نمی‌شناخت. بلکه همه ایشان را به عنوان مبدع جایزه‌ی صلح نوبل می‌شناسند.

با تصمیم‌های درست می‌توانید آینده و سرنوشت خودتان را تغییر دهید.