صفحه‌ی 182 نمایشی از تلاش شما در یک نگاه است

دفتر برنامه‌ریزی برای همه‌ی دانش‌آموزان ابزاری جدانشدنی جهت پیشرفت و افزایش تلاش در مسیر است که بررسی آن را می‌توان با تکمیل صفحه‌ی 182 سرعت بخشید.

صفحه‌ی 182 نمایشی از تلاش شما در یک نگاه است

دفتر برنامه‌ریزی برای همه‌ی دانش‌آموزان ابزاری جدانشدنی جهت پیشرفت و افزایش تلاش در مسیر است که بررسی آن را می‌توان با تکمیل صفحه‌ی 182 سرعت بخشید. پس از مطالعه‌ی هر درس و در پایان روز جمع ساعات مطالعه یادداشت می‌شود و در پایان هفته علاوه بر جمع کل، جمع مطالعه‌ی هر درس را نیز یادداشت می‌کنیم. کار مهم این است که در پایان هفته حتما جمع مطالعات درس‌های مختلف در صفحه‌ی 182 یادداشت شود. با این کار در هر زمان در طول سال تحصیلی، می‌توانیم متوجه شویم که تا پایان هفته‌ی قبل میزان مطالعه‌ی درس‌های مختلفمان از ابتدای سال چه تغییراتی داشته است.

خیلی وقت‌ها می‌خواهیم بدانیم دلیل پیشرفت یا افت در یک درس چیست و اکثر مواقع جواب این سوال را می‌توان در صفحه‌ی 182 پیدا کرد. وقتی درسی متعادل مطالعه شود یا میزان مطالعه در آن درس افزایش یافته باشد بیشتر مواقع در کارنامه هم شاهد پیشرفت در آن درس هستیم. البته بالا یا پایین بودن تراز در درس‌های مختلف دلایل متعددی دارد که یکی از دلایل مهم آن میزان مطالعه است و با نگاهی کوتاه به صفحه‌ی 182 به سرعت می‌توان به آن پی برد.

با یادداشت نمودن ساعات مطالعه در این صفحه به‌راحتی می‌توان مطالعات خود را به سمت متعادل‌سازی پیش ببرید و این انگیزه‌ای بر تلاش بیشتر و نشانه‌گیری به سمت موفقیت باشد.