استفاده‌ی مفید از زمان‌های باارزش اما پنهان

در طول روز، دقایقی است که بدون آنکه متوجه باشیم، هدر می‌رود.

استفاده‌ی مفید از زمان‌های باارزش اما پنهان

در طول روز، دقایقی است که بدون آنکه متوجه باشیم، هدر می‌رود. این زمان‌های پنهان اما باارزش، به‌اصطلاح «زمان مُرده» نام دارد. یکی از هنرهای ما برای مدیریت زمان، استفاده از این زمان‌های مرده است.

در وهله‌ی اول باید این زمان‌ها را در طول روز با تفکر و هوشمندی،‌ پیدا کنیم. وقتی در مسیر رفتن به مدرسه هستیم، وقتی منتظریم تا کلاس یا جلسه شروع شود، زمانی که منتظریم دوستمان مسئله‌ای را روی تخته‌سیاه پس از مدت‌زمانی حل کند و در زمان‌های پنهان دیگر می‌توانیم کارهای مفیدی انجام دهیم. مثلاً می‌توانیم برگه‌های کوچکی از واژگان جدید درست کنیم و تعدادی از آن‌‌ها را همیشه همراه داشته باشیم تا در این زمان‌ها، آن‌ها را مرور و در ذهنمان تثبیت کنیم.

به‌جز این، زمان‌های زیادی هم هست که خودمان بدون آنکه متوجه باشیم در حال هدردادن آن‌ها هستیم. مشغول‌شدن به کارهای غیرضروری و بی‌فایده، زمان باارزش ما را به زمان مرده تبدیل می‌کند. مثلاً ضرورتی ندارد بارها و بارها ایمیل و صندوق پیام تلفن‌همراه خود را بررسی کنیم. اغلب فکر می‌کنیم این کار زمان زیادی نمی‌برد؛ اما اگر آن را اندازه‌گیری و یادداشت کنیم، متوجه می‌شویم که در هفته، زمان زیادی را صرف این کارها می‌کنیم و هدر می‌دهیم.

زمانی که کار زیاد و زمان کمی داریم، اهمیت استفاده از زمان‌های باارزش اما پنهان، پررنگ‌تر می‌شود.

منبع :