نکات مهم فصل دوم ریاضی چهارم دبستان (کسرها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه‌ی درس فصل دوم ریاضی چهارم دبستان می‌باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته‌ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

نکات مهم فصل دوم ریاضی چهارم دبستان (کسرها)

عکس هایی که در ادامه قرار گرفته است، درسنامه ی درس فصل دوم ریاضی چهارم دبستان می باشد که توسط فاطمه احدزاده دانشجوی رشته ی مهندسی پلیمر دانشگاه تهران تهیه شده است.

1-مطابق با سرفصل های کتاب درسی

2-همراه با مثال برای یادگیری بهتر