بررسی سوالات دشوار فارسی و نگارش 19 مهر - ششم دبستان

دانش‌آموزان ششمی در ادامه برای شما سوالات دشوار درس فارسی آزمون 19 مهر آورده شده‌اند.

بررسی سوالات دشوار فارسی و نگارش 19 مهر - ششم دبستان

دانش‌آموزان ششمی

در ادامه برای شما سوالات  دشوار درس‌ فارسی آزمون 19 مهر آورده شده‌اند.

سوالات را با دقت بررسی کنید. آشنایی با این سوالات و تحلیل دقیق آن‌ها به شما کمک خواهد کرد که با سوالات دامدار و دشوار آزمون ها آشنا شوید و در آزمون‌های بعد خطاهای خود را کاهش دهید.

موفق باشید

زهرا عسگری - گروه ششم دبستان

بررسی سوالات دشوار فارسی و نگارش 19 مهر - ششم دبستان

بررسی سوالات دشوار فارسی و نگارش 19 مهر - ششم دبستان


نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی