سامانه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی شد

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه‌اندازی سامانه ارتقای اعضای هیات علمی این دانشگاه خبرداد و گفت: این سامانه در دسترس اساتید قرار گرفت.

سامانه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه امیرکبیر راه‌اندازی شد
مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از راه‌اندازی سامانه ارتقای اعضای هیات علمی این دانشگاه خبرداد و گفت: این سامانه در دسترس اساتید قرار گرفت.

«مهدی صدیقی در مراسم افتتاح سامانه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: این سامانه نرم افزاری مبتنی بر وب است که به فرآیند ارتقای اعضای هیات علمی این دانشگاه کمک می کند.

وی افزود: با استفاده از این سامانه همه اطلاعات آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی که در سامانه دانشگاه موجود باشد (مانند دروس، دانشجویان، مقالات، و کتاب ها)، در فرم‌های مربوط به ارتقای اساتید قرار داده می‌شود. امتیازات ارزیابی نیز به صورت خودکار محاسبه شده و در محل مشخص فرم‌ها قرار می‌گیرد.

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در صفحه اول این سامانه هرنوع اطلاعاتی که اساتید برای روند ارتقای مرتبه علمی خود نیاز دارند مانند فرم ها، رویه ها و سوالات مربوط به ارتقا اعضای هیات علمی وجود دارد که بر اساس فرمت‌های مشخص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

صدیقی ادامه داد: پس از تکمیل فرم‌ها، اساتید می توانند آن  را به دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ارسال کنند و پس از بررسی اولیه پرونده برای بررسی های نهایی در نوبت قرار خواهد گرفت.

سامانه ارتقا مطابق نامه‌های وزارت علوم طراحی و راه اندازی شده است

محمد حسین کریمیان معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر هم در این مراسم در سخنانی گفت: راه اندازی سامانه ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برمبنای آیین نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی افزود: روند تکمیل فرم‌های ارتقای اعضای هیات علمی زمان‌بر و بسیار طولانی بود. اما با راه اندازی این سامانه همه فرم‌ها مربوطه با استفاده از اطلاعات موجود در معاونت‌های مختلف دانشگاه توسط این سامانه پُر می شوند و دیگر لازم نیست تا این فرم ها توسط اعضای هیات علمی به صورت دستی کامل شود.

معاون آموزشی دانشگاه با یادآوری اینکه این سامانه شامل تمام جزئیاتی است که کمیته‌های تخصصی و هماهنگی نیاز به بررسی و تحلیل  آنها دارند، گفت: این سامانه قادر است با دقت کافی اطلاعات موجود در دانشگاه و اضافه شده توسط فرد متقاضی را تفکیک کند.

کریمیان خاطرنشان کرد: برای طراحی سامانه اوج بیش از ۶ ماه زمان صرف شده و دسترسی به این آن بسیار راحت است.

منبع :

مثلثات از ریاضی 3 دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امید شیری نژاد