پنجشنبه 25 مهر: افتتاح مدرسه روستایی بنیادقلم‌چی در آق قلا

مدرسه 6کلاسه بنیاد قلم چی(203) روستای اوچ تپه در شهرستان آق قلا استان گلستان با زیربنای 745 مترمربع فضای آموزشی روز پنجشنبه 25 مهر 1398 افتتاح می‌شود.

پنجشنبه 25 مهر: افتتاح مدرسه روستایی بنیادقلم‌چی در آق قلا

مدرسه 6کلاسه بنیاد قلم چی(203) روستای اوچ تپه در شهرستان آق قلا استان گلستان با زیربنای ۷۴۵ مترمربع فضای آموزشی روز پنجشنبه 25 مهر 1398 افتتاح می شود. 

 
این پروژه با توجه به بحران سیل در منطقه آق قلا، در مدت زمانی حدود 3ماه اجرا و به دانش آموزان این منطقه اهدا شده است.


پنجشنبه 25 مهر: افتتاح مدرسه روستایی بنیادقلم‌چی در آق قلا


منبع :

نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی