آمادگی آزمون 3 آبان یازدهم حسابداری-حسابداری حقوق و دستمزد (2)

آمادگی آزمون 3 آبان یازدهم حسابداری کتاب حسابداری حقوق و دستمزد مبحث ساعت کاری موظف (عادی) تهیه شده توسط مهسا بگوند

آمادگی آزمون 3 آبان یازدهم حسابداری-حسابداری حقوق و دستمزد (2)

آمادگی آزمون 3 آبان یازدهم حسابداری

کتاب حسابداری حقوق و دستمزد

مباحث انواع کارکرد پرسنل، اضافه‌کاری و نوبت‌کاری

تهیه شده توسط مهسا بگوند

نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی