تاریخ برگزاری و ثبت نام کنکور سراسری 99 اعلام شد

تاریخ برگزاری کنکور 99 و تاریخ ثبت نام کنکور 99 توسط سازمان سنجش اعلام شد.

تاریخ برگزاری و ثبت نام کنکور سراسری 99 اعلام شد

تاریخ برگزاری کنکور 99 و تاریخ ثبت نام کنکور 99 توسط سازمان سنجش اعلام شد.


جدول برنامه زماني ثبت نام و برگزاري آزمونهاي سراسري سال 1399 (سازمان سنجش آموزش کشور)


نام آزمون

تاريخ ثبت نام

تاريخ برگزاري

 

 

دكتري (ph.D)

98/09/06 تا 98/09/12

جمعه 98/12/02

كارشناسي ارشد ناپيوسته

98/09/16 تا 98/09/25

پنجشنبه 99/01/28 و جمعه 99/01/29

کنکور سراسري 99

98/11/16 تا 98/11/24

پنجشنبه 99/04/12 و جمعه 99/04/13

فني و حرفه اي

99/03/18 تا 99/03/25

جمعه 99/05/03

كارشناسي ناپيوسته

99/02/14 تا 99/02/20

جمعه 99/05/03


روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور