روش مطالعه‌ی مبحثی زیست و ادبیات رتبه‌ی 16 تجربی

در این مطلب روش مطالعه‌ی مبحثی ادبیات و زیست شناسی هانیه سهیلی مقدم، رتبه‌ی 16 تجربی را میخوانید.

روش مطالعه‌ی مبحثی زیست و ادبیات رتبه‌ی 16 تجربی

هانیه سهیلی مقدم

رتبه16 منطقه2 – دانشجوی پزشکی تهران


درس زیست شناسی

روش مطالعه ی مبحث گوارش و جذب مواد زیست:

* این فصل از سنگین ترین و پرنکته ترین فصل های زیست دهم است که به راحتی با فصل های دیگر ترکیب می شود و اهمیت زیادی دارد.

* پس از تسلط کامل به کتاب (یادگیری دقیق قید ها،فعل ها،مفاهیم،ارتباط بین پاراگراف ها،نکات شکل ها و...) شروع به تست زدن می کردم.

* نکات تست ها را به طور کامل در کتاب حاشیه نویسی کرده و در هر بار مطالعه این فصل، دوباره تمام نکات را به همراه متن و شکل ها مرور می کردم.

* حتی مرور این فصل حدود ۴ ساعت طول می کشید اما در هر بار، به نکات جدیدی دست می یافتم و اگر این اتفاق نمی افتاد ، متوجه می شدم که مطالعه ام عمیق نبوده است و چیز جدیدی یاد نگرفته ام.

درس قرابت معنایی

روش مطالعه ی قرابت معنایی :

* در ۶ ماه ابتدای سال دوازدهم(مهر تا عید)هر شب حداقل ۱۰ تست قرابت از منابع متنوع کار می کردم.

* سعی می کردم مفهوم کلی تمام گزینه ها را پیدا کنم نه اینکه صرفا به دنبال یافتن گزینه صحیح باشم.

* ابتدا هر تست حدود یک دقیقه و گاهی بیشتر وقت می گرفت اما به مرور هر ۵ تست را در ۳ دقیقه پاسخ می دادم.

* تست های قرابت آزمون های کانون سوالات بسیار خوبی برای سنجش خودم بود، چون اکثر بیت ها و جمله ها جدید به نظر می رسید، اما در کتاب ها ،غالبا بیت های مشخصی تکرار می شد و نتیجه کاذبی به دست می آمد.

* بعد از عید مفاهیم پرتکرار به همراه بیت های آن مفاهیم که در کنکور سال های گذشته آمده بود را به طور منظم مرور می کردم.