آمادگی آزمون 3 آبان دهم کامپیوتر - نصب و راه‌اندازی

مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها درایو (Drive)، پرونده (File)، پوشه (Folder)، پارتیشن (داریو)

آمادگی آزمون 3 آبان دهم کامپیوتر - نصب و راه‌اندازی

مدیریت پرونده‌ها و پوشه‌ها

- درایو (Drive): مشخص کننده یک حافظه سخت‌افزاری بلند مدت و جانبی است.

- پرونده (File): محل ذخیره انواع اطلاعات در رایانه است.

- پوشه (Folder): محلی روی درایو است که برای نگه‌داری یک یا چند پرونده یا فایل به کار می‌رود.

- پارتیشن‌بندی عبارت است از تقسیم دیسک سخت به چند بخش.

- پارتیشن (داریو): از تقسیم دیسک به چند بخش جهت سازماندهی اطلاعات به وجود می‌آید.

- یک سیستم می‌تواند حداکثر 26 درایو داشته باشد و حروف A,B برای درایو دیسک نرم یا فلاپی استفاده می شوند و حرف درایو دیسک سخت از C شروع می‌شود.

تکنیک‌های ایجاد پوشه:

1) با کلیک راست کردن بر روی میزکار و انتخاب گزینة New و انتخاب گزینة Folder  

2) در داخل درایوها و پوشه‌ها در زبانه Home، گزینة New Folder را انتخاب می‌کنیم.

اصول نام‌گذاری پوشه‌ها:

- حداکثر تعداد نویسه‌های یک پوشه 256 نویسه است.

- استفاده از نویسه‌های / \: * ? " > < | مجاز نیست.

- اسامی رزرو شده غیرمجاز هستند مانند موارد زیر: عبارت Con – عبارت‌های Com0 تا Com9 - عبارتهای Lpt0 تا Lpt9 – عبارتهای Aux , null , prn و ...   .

روش‌های ایجاد پرونده‌ها

1) کلیک راست روی میزکار انتخاب گزینة New و انتخاب یکی از گزینه‌ها غیر از دو گزینة Folder , Shortcut

2) ایجاد پرونده با استفاده از محیط نرم‌افزارهای مربوطه.

نمایش پرونده‌ها و پوشه‌ها:

- مسیر دسترسی:گزینه‌های گروه Layout در زبانة View را انتخاب می‌کنیم.

- هشت روش نمایشی وجود دارد که عبارتند از:

Extra large icons  نمایش به‌صورت آیکون‌های خیلی بزرگ.

Large icons  نمایش به‌صورت آیکون‌های بزرگ.

Medium icons  نمایش به‌صورت آیکون‌های متوسط.

Small icons  نمایش به‌صورت آیکون‌های کوچک.

List  نمایش به‌صورت ستونی با آیکون‌های کوچک.

 Details  نمایش همراه با جزییات پرونده.

Tiles  نمایش به‌صورت کاشی‌کاری و تیکه تیکه.

Content  نمایش همراه با محتویات.

انتخاب پرونده‌ها و پوشه‌ها

- انتخاب کردن با استفاده از کلیک.

- انتخاب بدون ماوس: حرکت بین اجزای پنجره‌ها با کمک دکمة TAB و انتخاب گزینة مورد نظر با کلید Enter.

- انتخاب گروه پشت سرهم: انتخاب مجاور با گرفتن Shift و انتخاب غیر مجاور با کلید CTRL.

- انتخاب تمام موارد: گرفتن کلیدهای CTRL+A.

برای انتخاب موارد انتخاب نشده (عکس موارد انتخاب شده) از invert selection استفاده می‌شود.


کتاب جامع دهم هنرستان رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه

منبع :