ویژگی‌های آزمون 3 آبان منحصراً زبان

با سلام خدمت داوطلبین گرامی منحصرا زبان ویژگی‌های آزمون 3 آبان منحصراً زبان به شرح زیر است: ویژگی‌های آزمون عمومی

ویژگی‌های آزمون 3 آبان منحصراً زبان

با سلام خدمت داوطلبین گرامی منحصرا زبان

ویژگی‌های آزمون 3 آبان منحصراً زبان به شرح زیر است: 


ویژگی‌های آزمون عمومی

مجموعاً 80 سؤال از درسهای فارسی، عربی، دین و زندگی و انگلیسی است. (هردرس 20 سؤال)

وقت پیشنهادی هر درس  مجموعاً 15 دقیقه است. دانش‌آموزان در مجموع 80 سؤال را در مدت 60 دقیقه پاسخ می‌دهند.

ویژگی‌های آزمون زبان اختصاصی 3 آبان منحصراً زبان


آزمون شامل  70 سوال است

سوالات شامل گرامر، واژگان، ترتیب اجزای جمله، مکالمه،‌ کلوز تست و درک مطلب است.

مدت زمان پاسخگویی 105 دقیقه است.

زمان پیشنهادی برای پاسخ به سوالات هر بخش به قرار زیر است:

15دقیقه برای سوالات گرامر

10  دقیقه برای سوالات واژگان

10 دقیقه ترتیب اجزای جمله

10  دقیقه مکالمه

20  دقیقه کلوزتست

30  دقیقه درک متن

10  دقیقه برای بازگشت و بررسی سوالات نشان دار (تکنیک زمان نقصانی + تکنیک ضربدر منها)


موفق باشید 

سپیده عرب
تهيه شده توسط : سپیده عرب