اولویت‌ها را زمان بندی کنید

ما عادت داریم که کارهایمان را لیست کنیم و یکی یکی آنها را انجام دهیم. به همین علت است که بسیاری از ماها با کمبود زمان مواجه می‌شویم و احساس می‌کنیم نیاز به مدیریت زمان داریم.

اولویت‌ها را زمان بندی کنید

ما عادت داریم که کارهایمان را لیست کنیم و یکی یکی آنها را انجام دهیم. به همین علت است که بسیاری از ماها با کمبود زمان مواجه می‌شویم و احساس می‌کنیم نیاز به مدیریت زمان داریم.

آیزنهاور رئیس جمهور سابق امریکا در سال 1954، جمله جالبی در مورد مشکلات خود گفت : « مشکلات من دو نوعند، فوری ها و مهم‌ها. فوری ها مهم نیستند و مهم‌ها فوری نیستند.»

به همین دلیل جدولی که در عکس می‌بینید به ماتریس آیزنهاور مشهور شد و از آن برای اولویت بندی کارهای روزمره استفاده می‌شود.

اگر بخواهیم ساده‌تر بگوئیم، کارهای ما به 4 قسمت تقسیم می‌شوند.

  • کارهای مهم و فوری : این دسته از کارها باید به موقع انجام شوند و انجام ندادن آنها به ما آسیب می زند. امتحان مدرسه، نوشتن تکالیف فردا، آماده کردن لباس‌ها و ...


  • کارهای مهم و غیرفوری : کارهائی که باید انجام شوند اما اجبار زمانی برای انجام آنها نداریم. پیشخوانی درس‌های فردا، تغذیه زنگ تفریح و ...


  • کارهای غیرمهم و فوری : کارهائی که باید هرچه زودتر انجام شوند اما مهم نیستند. این کارها را میتوانید به دیگران محول کنید و خودتان انجام ندهید. مثلاً دوست شمامی خواهد از شما سوال علمی بپرسد، می توانید به او زنگ بزنید و بگوئید امروز زمان ندارید. به همین سادگی زمانی را برای انجام کارهای مهم‌تر ایجاد کرده اید.


  • کارهای غیرمهم و غیرفوری :‌کلاً این دسته از کارها نباید انجام شوند و شما برای خودتان کار تراشیده‌اید. مثلاً کودک سوم دبستانی که می دانیم رفتن به کلاس های متعدد بعد از ساعت مدرسه او را خسته کرده است. چه اشکالی دارد کلاس زبان او فعلاً کنسل و به دو سال دیگر موکول شود ؟! این دسته از کارها باید حذف شوند مثل وقت تلف کردن پای تلویزیون، موبایل، کامپیوتر و....

  • به جای اینکه ببینید چه کارهایی در برنامه شما وجود داره و آنها را اولویت بندی کنید، کارهائی که انجام آنها در اولویت است را زمان‌بندی کنید.