ویژگی‌های آزمون 3 آبان نظام قدیم تجربی (عمومی + اختصاصی)

ویژگی‌های آزمون 3 آبان نظام قدیم تجربی (عمومی + اختصاصی) مشاهده در لینک بالا...

ویژگی‌های آزمون 3 آبان نظام قدیم تجربی (عمومی + اختصاصی)

داوطلبان عزیز نظام قدیم تجربی

ویژگی‌های آزمون 3 آبان نظام قدیم تجربی برای دروس عمومی و اختصاصی به صورت زیر می‌باشد:

دروس عمومی:

دروس عمومی آزمون 3 آبان نظام قدیم تجربی


دروس اختصاصی:

دروس اختصاصی آزمون 3 آبان نظام قدیم تجربی


موفق و پیروز باشید.