مقاله کاظم قلم چی: 5 گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون +فایل صوتی

آزمون را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟ 5 گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون

مقاله کاظم قلم چی: 5 گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون +فایل صوتی

آزمون را چگونه ارزیابی می کنید ؟

5 گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون

 

گام اول : به سراغ اشتباه هایتان بروید .  پس از برگزاری آزمون دو سه ساعت زمان دارید تا کارنامه ی اصلی خود را دریافت کنید . اما کارنامه چند از 10 را زودتر دریافت می کنید  و پاسخ نامه ی  آزمون را می توانید از سایت کانون دانلود کنید . پس می توانید به سراغ  اشتباه هایتان بروید . اشتباه های شما یادگیری ناقص شماست . شما می توانید یادگیری های ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنید .می توانید فیلم حل تشریحی سوال ها را روی سایت کانون ببینید . می توانید پاسخ نامه ی تشریحی را مطالعه کنید و می توانید به سراغ کتاب درسی و جزوه هایتان بروید و با دوستان خود گفت وگو کنید و آن چه را که ناقص یاد گرفته اید به یادگیری کامل تبدیل کنید .جالب است بدانید در میان هفت کارنامه ای که در جعبه ابزار کارنامه قرار دارند ، کارنامه ی اشتباهات پر طرفدارترین کارنامه است و در روز آزمون پس از کارنامه ی اصلی بیشترین بازدید مربوط به کارنامه ی اشتباهات است .

 

گام دوم : کارنامه ی اصلی را دریافت می کنید . دو سه ساعت پس  از آزمون کارنامه ی اصلی را دریافت می کنید .  بهترین نمره هایتان مربوط به کدام درس ها هستند ؟  آیا برای این درس ها بیشتر وقت گذاشته اید و علت موفقیت شما ، این است که برای این درس ها بیشتر زحمت کشیده اید ؟ آیا پایه ی درسی تان در آن درس ها قوی تر است ؟ آیا سر کلاس تمرکز داشته اید و تمرین های بیشتری حل کرده اید ؟ آیا منبع مطالعاتی تان خیلی خوب است ؟ با چه روش یا چه روش هایی آن درس ها را مطالعه کرده اید ؟ آیا اخیرا روش خود را تغییر داده اید و روش جدید به شما کمک کرده است که نتیجه ی بهتری بگیرید ؟ روش هایی را  که سبب موفقیت شما شده اند در جایی بنویسید نوشتن روش ها ، ذهن شما را متمرکز می کند و برای موفقیت های بعدی به شما کمک می   کند . می توانید روش های موفق خودتان را برای درس های دیگر هم به کار ببرید .

گام سوم : در کدام درس های زحمت کشیده اید  اما از نمره تان راضی نیستید . تلاش کرده اید و زیاد درس خوانده اید اما  نتیجه تان از زمانی که صرف مطالعه آن درس کرده اید  کم تر شده است  . در این گونه موارد باید به سراغ منابع و روش هایتان بروید . آیا منابع را خوب انتخاب کرده اید آیا  با روش های خوبی درس خوانده اید ؟ آیا  به اندازه ی کافی تمرین کرده اید و امتحان داده اید ؟ آیا  تمرین های زیاد و غیر استاندارد حل کرده اید ؟ آیا به کتاب درسی و جزوه کم توجهی کرده اید ؟ آیا در خواندن درسنامه ها افراط کرده اید و حل تست و تمرین تان کم بوده است ؟ آیا به مطالب حفظی بیشتر توجه کرده اید و مفاهیم را خوب یاد نگرفته اید؟ آیا فقط روی مفهوم ها تمرکز کرده اید و مساله حل نکرده اید و موضوعات حفظی را یادنگرفته اید ؟  در صورتی که زیاد درس خوانده اید اما نتیجه تان خوب نیست باید به سراغ روش ها بروید . به سایت کانون مراجعه کنید کلکسیون روش برتر ها را مطالعه کنید  . فیلم های برترها را در مورد روش های درس خواندنشان  ببینید . از دوستان و معلمان و اولیا و پشتیبان خود کمک بخواهید . نظر آن ها را بشنوید اگر روش هایی که پیشنهاد می کنند به نظرتان مفید است آن روش ها را چند بار تمرین کنید و اگر موثر بود ، ادامه دهید .

گام چهارم : به سراغ سوال هایی  بروید که ساده هستند اما شما پاسخ نداده اید . پس از آن که پاسخ برگ همه ی دانش آموزان قرائت شد. معلوم می شود کدام سوال ها ساده بوده اند و تعداد زیادی از دانش آموزان به آن سوال ها پاسخ صحیح داده اند. وقتی کارنامه ی اصلی آماده می شود . سوال های ساده و دشوار هم مشخص می شوند . به سراغ سوال های ساده بروید و ببینید کدام سوال های ساده را پاسخ نداده اید و سفید گذاشته اید . این سوال ها منبع مناسبی برای یادگیری شما هستند .  در گام چهارم ممکن است شما به سراغ سوال های دشوار هم بروید و بخواهید سوال هایی که برای دیگران دشوار بوده ولی شما پاسخ داده اید بررسی کنید . شاید هم بخواهید در بعضی درس ها همه ی سوال ها را یک به بک بررسی کنید . با توجه به این که تعداد دانش آموزانی که پس از آزمون همه ی سوال ها را بررسی می کنند خیلی کم است ، در بررسی آزمون ، دو نوع سوال را به شما پیشنهاد کردیم : سوال هایی که اشتباه پاسخ داده اید که در گام آول بررسی می کنید و سوال های ساده که اصلا پاسخ نداده اید و سفید گذاشته اید . این دو کار را برای همه ی دانش آموزان پیشنهاد می کنیم . بررسی همه ی سوال ها را می توانید در ایستگاه های جبرانی انجام دهید .

 

گام پنجم  : از ابزارهای جدیدی  که در سایت کانون درنظر گرفته ایم  استفاده کنید . امسال در جعبه ابزار کارنامه ، امکان هدف گذاری برای هر درس را اضافه کرده ایم . علاوه بر این امسال می توانید هدف گذاری چند از 10 را برای رشته ها و دانشگاه هایی که مورد علاقه تان است انجام دهید . در صفحه ی شخصی خود کارنامه ی آزمون را ببینید و از امکانات جدید برای ارزیابی آزمون ، هدف گذاری درس به درس و هدف گذاری چند از 10 برای رسیدن به رشته و دانشگاه مورد نظرتان  استفاده کنید . دقت کنید که هدف گذاری تان را واقع بینانه و متناسب با زحمت و تلاش خود انجام دهید .

 

کاظم قلم چی

مهر 1398

 

فایل های ضمیمه

کاظم قلم چی :پنج گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون ( قسمت اول - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی :پنج گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون ( قسمت دوم - 30 دقیقه)
کاظم قلم چی :پنج گام برای ارزیابی و تحلیل آزمون ( قسمت سوم - 27 دقیقه)