مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 66): گفت‌وگو با 2 رتبه یک سال98

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 66 مجله‌ی سرای دانش (19 مهر) را که برای کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیلان) و دوازدهم هنرستانی‌ها منتشر شده است، دانلود کنید.

مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 66): گفت‌وگو با 2 رتبه یک سال98

در این قسمت می‌توانید فایل کامل شماره‌ی 66 مجله‌ی سرای دانش (19 مهر) را که برای کنکوری‌ها (دوازدهمی‌ها و فارغ‌التحصیلان) و دوازدهم هنرستانی‌ها منتشر شده است، دانلود کنید.


مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 66): گفت‌وگو با 2 رتبه یک سال98


منبع :

لف و نشر -متناقض نما - تضاد از علوم وفنون ادبی3
دوازدهم انساني     دبیر : محمد نورانی