آموزش و حل تصویری سوالات فیزیک یازدهم تجربی-آزمون 19 مهر 98

بنیاد دانش بنیان کمان آکادمی "مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون‌های کانون فرهنگی آموزش نموده است.

آموزش و حل تصویری سوالات فیزیک یازدهم تجربی-آزمون 19 مهر 98

بنیاددانش بنیان کمان آکادمی"مستقل از کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)" اقدام به حل تصویری پاسخ سوال به سوال آزمون های کانون فرهنگی آموزش نموده است و آن ها را یک ساعت پس از برگزاری آزمون از طریق سایت" پاسخ دات این" در اختیار دانش آموزان کانونی قرار می دهد.

شما می توانید با مراجعه به سایت زیر و همچنین از طریق سایت کانون ازاین امکان جديد بهره مند شوید.


لینک سایت پاسخ

فایل های ضمیمه

تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-19 مهر 98– فیزیک یازدهم تجربی –سؤال 111
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-19 مهر 98– فیزیک یازدهم تجربی –سؤال 113
تحلیل ‌‌آزمون‌ قلم‌ چی-19 مهر 98– فیزیک یازدهم تجربی –سؤال 114
درس 3و4 از فلسفه‌ی3 دوازدهم انساني
دوازدهم انساني     دبیر : وحید دهقان