فیلم منطق برنامه آزمون 3 آبان سوم و چهارم دبستان

سلام در فیلم زیر ویژگی‌ها و نکات مهم آزمون 3 آبان توضیح داده شده است. فیلم را ببینید و اگر سوالی داشتید کامنت بگذارید.

فیلم منطق برنامه آزمون 3 آبان سوم و چهارم دبستان

سلام در فیلم زیر ویژگی ها و نکات مهم آزمون 3 آبان توضیح داده شده است. فیلم را ببینید و اگر سوالی داشتید کامنت بگذارید.

فایل های ضمیمه

نیرو های خاص+آسانسور از فیزیک 3دوازدهم تجربي
دوازدهم تجربي     دبیر : امیر حسین اسلامی