هر آنچه که باید برای آزمون 19 مهر سوم دبستان بدانیم

دوستای خوب کلاس سومی اولین آزمون سال تحصیلی جدید فردا پیش رو دارید طبق قرار همیشگی مون یک نگاه کلی به روند آزمون بیاندازیم و خودمون با یک انرژی مثبت و آمادگی بالا برای آزمون آماده کنیم. این آزمون اول

هر آنچه که باید برای آزمون 19 مهر سوم دبستان بدانیم

دوستان خوب سومی سلام

خبر دارید که آزمون دوم و سوم دبستان شروع شده و اولین آزمون شروع سال تحصیلی ما همین فردا در حال برگزاری هست. 

ما فردا اولین آزمون از پروژه اول ( آغاز نیم‌سال اول)‌ داریم. بهترین چیز برای ما این موضوع هست که از روند آزمون و تعداد سوالات آگاه باشیم که بتونیم زمان خودمون مدیریت کنیم. حتما به جدول زیر دقت کنید. 

تعداد كل سؤالات عادی:  50  سؤال + 5 سؤال نظرسنجي

مدت پاسخ‌گويي به آزمون: 60 دقيقه

زمان شروع آزمون: 10:30

زمان پایان آزمون: 12:00

نام درس

تعداد سؤال

شماره‌ي سؤال

وقت پيشنهادي

برنامه آزمون

ریاضی تشریحی

5

5-1

 10 دقیقه

الگوها

(الگویابی، شمارش چندتاچندتا، ماشین‌های ورودی- خروجی)

صفحه‌ي 8 تا 15

علوم تشریحی

5

10-6

5 دقیقه

زنگ علوم، خوراکی‌ها

صفحه‌ي 9 تا 18

رياضي

10

10 – 1

15 دقيقه

الگوها

(الگویابی، شمارش چندتاچندتا، ماشین‌های ورودی- خروجی)

صفحه‌ي 8 تا 15

علوم

10

20 – 11

10 دقيقه

زنگ علوم، خوراکی‌ها

صفحه‌ي 9 تا 18

فارسی

10

30 – 21

10 دقيقه

ستایش  و محلّه‌ی ما

فارسی: صفحه‌ی 10 تا 19

نگارش فارسی: صفحه‌ی 8 تا 11

مطالعات اجتماعی

5

35-31

5 دقیقه

من به دنیا آمدم ، من بزرگ‌تر شده‌ام

صفحه‌ي 2 تا 6

هدیه‌های آسمان

5

40-36

5 دقیقه

آستین‌های خالی ، غروب یک روز بهاری

صفحه‌ي 2 تا 13

نظرسنجي

5

298 -294

-

-

  

تعداد كل سؤالات پیشرفته:  20  سؤال

مدت پاسخ‌گويي به آزمون:30دقيقه

نام درس

تعداد سؤال

شماره‌ي سؤال

وقت پيشنهادي

برنامه‌ی آزمون

رياضي پیشرفته

10

50 - 41

15 دقيقه

الگوها

(الگویابی، شمارش چندتاچندتا، ماشین‌های ورودی- خروجی)

صفحه‌ي 8 تا 15

علوم پیشرفته

10

60 – 51

15  دقيقه

زنگ علوم، خوراکی‌ها

صفحه‌ي 9 تا 18