منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 19 مهر)

در این مطلب منتخب پرسش وپاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته‌ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 19 مهر مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.

منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دهم (آزمون 19 مهر)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند ... بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 19 مهر مقطع دهم مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.


نام کاربرکامنت/پاسخ کامنتکامنتمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتهیدروژن چندتا رادیوایزوتوپ داره؟فصل113980708
علیرضا حیدری، تجربى نظام جدید - قروه درجزین - میانگین تراز 6370پاسخ کامنتسلام از هیدروژن 3 تا 7 رادیو ایزوتوپ محسوب میشنفصل113980708
کاربر سایتکامنتتست شیمی:عدد جرمی عنصر ایکس برابر160است.اگر نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها در ان 1/5باشد،انگاه ایکس با دوبار منفی چند الکترون دارد؟1)62...2)64....3)66...4)68...زهرافصل113980710
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملکپاسخ کامنتایکس با دوبار منفی میشه تعداد پروتون‌ها بعلاوه 2 که میشه 66فصل113980710
کاربر سایتکامنتتعداد اتم‌های موجود در یک گرم از کدام عنصر نسبت به بقیه بیشتر است؟1)اکسیژن2)نیتروژن3 )هلیم4 )بریلیم.فصل113980712
فریماه ساعی، نهم - کرمان - میانگین تراز 6353پاسخ کامنتهلیم چون جرم اتمیش از همه کمتره پس به اتم‌های بیشتره نیاز داره تا 1 گرم بشهفصل113980712
کاربر سایتکامنتمیشه لطفا یکی این جمله رو برام توضیح بده : در جرم برابر از عنصرها ،تعداد ذره تشکیل دهنده برای عنصری بیشتر است که سبک‌تر است.فصل113980712
فریماه ساعی، نهم - کرمان - میانگین تراز 6353پاسخ کامنتوقتی یه عنصر سبک باشه یعنی ذره هاش سبکن خب پس باید تعداد زیاد اتم داشته باشه تا جرمش به بقیه برسه ولی عنصری که ذره هاش سنگینن با تعداد اتم کمتر و خیلی راحت جرمش مثل بقیه میشهفصل113980712
کاربر سایتکامنتسلام ...اگه میشه این سوال رو با راه حل توضیح بدین ...تست شیمی ..اگر اختلاف تعداد الکترون و نوترون در یون ایکس با عدد جرمی 70 و 3 بار مثبت برابر 11 باشو...عدد اتمی عنصر ایکس کدام است و در کدام گروه قرار میگیرد ...الف )..31؛13 ب) .31 ،12 ث )39 ؛2 پ) 39 ،3.......فصل113980712
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملکپاسخ کامنتگزینه الف ).نگاه کن گفته بود 3 تا الکترون از دست داد پس تعداد الکترون میشه پروتون منهای 3 بعد گفته عدد جرمی 70 یعنی نوترون بعلاوه پرتون بعد نوشته بود نوترون منهای الکترون برابر 11 حالا کافی بجای الکترون بنویسی پروتون منهای 3 و بعد حل میکنیفصل113980712
کاربر سایتکامنتیون ان با بار منفی دارای ان الکترون و ان + 1 نوترون است چه تعداد از اتم‌های زیر ایزوتوپ این گونه است؟ (ای با عدد جرمی دو ان و عدد اتمی ان منهای یک )(بی با عدد جرمی دو ان +1 و اتمی ان منهای دو)(سی با عدد جرمی دو ان و عدد اتمی ان)(دی باعدد جرمی ان منهای 2 و اتمی ان+1 )(ای با عدد جرمی دو ان +2و اتمی ان منهای 1 )، (اف با عددجرمی دو ان منهای سه و اتمی ان منهای یک)فصل113980712
محمدمهدی عساکری، نهم - قوچان - میانگین تراز 6665پاسخ کامنت3تامیشهفصل113980712
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملککامنتکدام گزینه در مورد ایزوتوپی از عنصر اورانیوم که به عنوان سوخت راکتورهای اتمی به کار می‌رود، صحیح نیست؟1)سایر ایزوتوپ‌های عنصر اورانیوم را نمی‌توان به عنوان سوخت رآکتورهای اتمی به کار برد.2) پسماندهای حاصل از مصرف این ایزوتوپ در رآکتورها نیز هنوز خاصیت پرتوزایی دارند.3) دانشمندان هسته ای کشورمان موفق شدند مقدار این ایزوتوپ را در مخلوط ایزوتو پهای آن افزایش دهند.4) مقدار فراوانی این ایزوتوپ در مخلوط طبیعی کم‌تر از 7 درصد است.فصل113980714
صبا عینی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6987پاسخ کامنتجواب میشه گزینه چهار چون طبق متن کتاب مقدارش کمتر از هفت دهم درصدهفصل113980714