منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 19 مهر)

در این مطلب منتخب پرسش وپاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته‌ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 19 مهر مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.

منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی یازدهم (آزمون 19 مهر)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند. بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 19 مهر مقطع یازدهم مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.


نام کاربرکامنت/پاسخ کامنتکامنتمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتآیا در دوره‌های جدول تناوبی از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می‌یابد و واکنش پذیری بیشتر می‌شود؟فصل113980712
آلین ضیاءفرد، دهم تجربی - اهواز - میانگین تراز 6282پاسخ کامنتبلهفصل113980712
علیرضا رضایی زاده، دوازدهم تجربی - بمکامنتاین جمله درسته یا غلط؟(درباره فلز‌های گروه دوم هر یک از آنها در مقایسه با عنصر‌های هم دوره خود از دسته‌ی پی ،یک زیر لایه الکترونی کمتر دارند)فصل113980706
فرزین رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستانپاسخ کامنتسلام. درسته. زیرلایه "اِن پی" رو ندارن.فصل113980706
کاربر سایتکامنتطبق نمودار کتاب میزان پیشرفت فلز‌ها بیشتره یا مواد معدنیفصل113980706
مرتضی چوبین، یازدهم تجربی - مشهدپاسخ کامنتمواد معدنیفصل113980706
کاربر سایتکامنتآیا رسانایی الکتریکی یه ویژگی مشترک بین عناصر گروه 14 هس؟ واینکه وقتی یه جایی میگه کربن ما اونو گرافیت در نظر بگیریم یا نه؟فصل113980714
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتتمامی عناصر گروه 14 رسانا هستند _حالا بعضیاشون مثل سلیسیم و ژرمانیم رسانای کم (نیمه رسانا ) و بعضیا مثل کربن (گرافیت ) و سرب و ... رسانای قویفصل113980714