منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دوازدهم (آزمون 19 مهر)

در این مطلب منتخب پرسش وپاسخ‌های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته‌ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 19 مهر مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.

منتخب پرسش و پاسخ‌های شیمی دوازدهم (آزمون 19 مهر)

هر روز تعداد زیادی از دانش آموزان در بخش نظرات صفحات مقاطع به گفتگو و تبادل نظر و راهنمایی یکدیگر میپردازند. بارها با ارائه ی مطالب کامنت ها خدمت شما عزیزان ، این مطلب تایید شده است که کامنت های سایت کانون محل گفتگوهای بسیار عالی علمی و جایی برای یادگیری و کمک به دوستان است.

 در این مطلب منتخب پرسش و پاسخ های درسی شما دانش آموزان در رابطه با درس شیمی که در دو هفته ی اخیر و طبق مباحث برنامه راهبردی آزمون 19 مهر مقطع دوازدهم مطرح شده است را برای شما آماده کرده ایم.


نام کاربرکامنت/پاسخ کامنتکامنتمقطعمبحثتاریخ
کاربر سایتکامنتهیدروژن چندتا رادیوایزوتوپ داره؟دهمفصل113980708
علیرضا حیدری، تجربى نظام جدید - قروه درجزین - میانگین تراز 6370پاسخ کامنتسلام از هیدروژن 3 تا 7 رادیو ایزوتوپ محسوب میشندهمفصل113980708
کاربر سایتکامنتچرا رنگ مس دو و ترکیباتش در ازمون شعله به رنگ سبزه ولی وقتی در اب حلش کنیم ترکیباتشو (مثلا مس دو سولفات) به رنگ آبی در میاد؟ نباید به یه رنگ باشه؟دهمفصل113980709
کاربر سایتپاسخ کامنتچرا یک رنگ باشه؟ یکی تغییر شیمیایی و یکی فیزیکیهدهمفصل113980709
کاربر سایتکامنتتست شیمی:عدد جرمی عنصر ایکس برابر160است.اگر نسبت شمار نوترون‌ها به پروتون‌ها در ان 1/5باشد،انگاه ایکس با دوبار منفی چند الکترون دارد؟1)62...2)64....3)66...4)68...زهرادهمفصل113980710
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملکپاسخ کامنتایکس با دوبار منفی میشه تعداد پروتون‌ها بعلاوه 2 که میشه 66دهمفصل113980710
کاربر سایتکامنتتعداد اتم‌های موجود در یک گرم از کدام عنصر نسبت به بقیه بیشتر است؟1)اکسیژن2)نیتروژن3 )هلیم4 )بریلیم.دهمفصل113980712
فریماه ساعی، نهم - کرمان - میانگین تراز 6353پاسخ کامنتهلیم چون جرم اتمیش از همه کمتره پس به اتم‌های بیشتره نیاز داره تا 1 گرم بشهدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتمیشه لطفا یکی این جمله رو برام توضیح بده : در جرم برابر از عنصرها ،تعداد ذره تشکیل دهنده برای عنصری بیشتر است که سبک‌تر است.دهمفصل113980712
فریماه ساعی، نهم - کرمان - میانگین تراز 6353پاسخ کامنتوقتی یه عنصر سبک باشه یعنی ذره هاش سبکن خب پس باید تعداد زیاد اتم داشته باشه تا جرمش به بقیه برسه ولی عنصری که ذره هاش سنگینن با تعداد اتم کمتر و خیلی راحت جرمش مثل بقیه میشهدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتسلام ...اگه میشه این سوال رو با راه حل توضیح بدین ...تست شیمی ..اگر اختلاف تعداد الکترون و نوترون در یون ایکس با عدد جرمی 70 و 3 بار مثبت برابر 11 باشو...عدد اتمی عنصر ایکس کدام است و در کدام گروه قرار میگیرد ...الف )..31؛13 ب) .31 ،12 ث )39 ؛2 پ) 39 ،3.......دهمفصل113980712
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملکپاسخ کامنتگزینه الف ).نگاه کن گفته بود 3 تا الکترون از دست داد پس تعداد الکترون میشه پروتون منهای 3 بعد گفته عدد جرمی 70 یعنی نوترون بعلاوه پرتون بعد نوشته بود نوترون منهای الکترون برابر 11 حالا کافی بجای الکترون بنویسی پروتون منهای 3 و بعد حل میکنیدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتیون ان با بار منفی دارای ان الکترون و ان + 1 نوترون است چه تعداد از اتم‌های زیر ایزوتوپ این گونه است؟ (ای با عدد جرمی دو ان و عدد اتمی ان منهای یک )(بی با عدد جرمی دو ان +1 و اتمی ان منهای دو)(سی با عدد جرمی دو ان و عدد اتمی ان)(دی باعدد جرمی ان منهای 2 و اتمی ان+1 )(ای با عدد جرمی دو ان +2و اتمی ان منهای 1 )، (اف با عددجرمی دو ان منهای سه و اتمی ان منهای یک)دهمفصل113980712
محمدمهدی عساکری، نهم - قوچان - میانگین تراز 6665پاسخ کامنت3تامیشهدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتسلام بچه‌ها فرق جرم اتمی و جرم مولی و عدد جرمی چیه قاطیشون کردمدهمفصل113980706
فرزین رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستانپاسخ کامنتسلام. جرم اتمی، جرم یک اتم بر حسب واحد ای ام یو است. جرم مولی، جرم یک مول ذره یا به تعداد عدد آووگادرو از آن ذره بر حسب گرم است. و عدد جرمی مجموع تعداد پروتون و نوترون در یک اتم است.دهمفصل113980706
محمدامین براتی، دهم تجربی - باغملککامنتکدام گزینه در مورد ایزوتوپی از عنصر اورانیوم که به عنوان سوخت راکتورهای اتمی به کار می‌رود، صحیح نیست؟1)سایر ایزوتوپ‌های عنصر اورانیوم را نمی‌توان به عنوان سوخت رآکتورهای اتمی به کار برد.2) پسماندهای حاصل از مصرف این ایزوتوپ در رآکتورها نیز هنوز خاصیت پرتوزایی دارند.3) دانشمندان هسته ای کشورمان موفق شدند مقدار این ایزوتوپ را در مخلوط ایزوتو پهای آن افزایش دهند.4) مقدار فراوانی این ایزوتوپ در مخلوط طبیعی کم‌تر از 7 درصد است.دهمفصل113980714
صبا عینی، دهم تجربی - تهران - میانگین تراز 6987پاسخ کامنتجواب میشه گزینه چهار چون طبق متن کتاب مقدارش کمتر از هفت دهم درصدهدهمفصل113980714
کاربر سایتکامنتیه جا نوشته بود کار با یکای جرم اتمی در ازمایشگاه ممکن نیست!چرا خب؟مگه وزنه هایی بر همین اساس ساخته نشدن؟دهمفصل113980715
حسن وفایی زاده - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتیکای جرم اتمی بر حسب (ای ام یو) هست.در حالی که یکای مورد استفاده در ازمایشگاه گرم هستش.دهمفصل113980715
کاربر سایتکامنتدوستان کسی واسه جرم اتمی میانگین فرمول راحتی سراغ نداره ؟دهمفصل113980716
ثنا سهرابی - دانشجوی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز - کرجپاسخ کامنتتا لایه چهارم که نوشتی آخرین زیر لایه میشه چهار اس دو حالا چون اولین عنصر واسطه اس باید دسته دی باشه و بیست و یک الکترون داره چون بعد کلسیم پس میشه چهار اس دو سه دی یک حالا سه تا الکترون بر میذاریم از آخر شروع میکنیم 3 تا الکترون بر میداریمدهمفصل113980716
کاربر سایتکامنتآیا در دوره‌های جدول تناوبی از چپ به راست شعاع اتمی کاهش می‌یابد و واکنش پذیری بیشتر می‌شود؟یازدهمفصل113980712
آلین ضیاءفرد، دهم تجربی - اهواز - میانگین تراز 6282پاسخ کامنتبلهیازدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتتست درصد خلوص : 50 گرم کلسیم کربنات با خلوص 80% را به 200 گرم کلسیم کربنات با خلوص 40% اضافه میکنیم .درصد خلوص کلسیم کربنات درمخلوط حاصل کدام است ؟ 1) 60% 2) 48% 3)54% 4) 36% #مهسایازدهمفصل113980712
پگاه دژاگه، چهارم تجربی - کرمانشاهپاسخ کامنت48درصدیازدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتاگر 8 گرم از یک نمونه مس دو اکسید ناخالص دو واکنش کامل با گاز هیدروژن در گرما ، 1/2 گرم کاهش جرم پیدا کند ،درصد خلوص ای اکسید در این نمونه کدام است ؟ مس =64 و اکسیژن =16 1) 70% 2) 85% 3)80% 4)75%یازدهمفصل113980712
پگاه دژاگه، چهارم تجربی - کرمانشاهپاسخ کامنت80درصدیازدهمفصل113980712
علیرضا رضایی زاده، دوازدهم تجربی - بمکامنتاین جمله درسته یا غلط؟(درباره فلز‌های گروه دوم هر یک از آنها در مقایسه با عنصر‌های هم دوره خود از دسته‌ی پی ،یک زیر لایه الکترونی کمتر دارند)یازدهمفصل113980706
فرزین رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستانپاسخ کامنتسلام. درسته. زیرلایه "اِن پی" رو ندارن.یازدهمفصل113980706
کاربر سایتکامنتطبق نمودار کتاب میزان پیشرفت فلز‌ها بیشتره یا مواد معدنییازدهمفصل113980706
مرتضی چوبین، یازدهم تجربی - مشهدپاسخ کامنتمواد معدنییازدهمفصل113980706
کاربر سایتکامنتآیا رسانایی الکتریکی یه ویژگی مشترک بین عناصر گروه 14 هس؟ واینکه وقتی یه جایی میگه کربن ما اونو گرافیت در نظر بگیریم یا نه؟یازدهمفصل113980714
محمد خسروی صالح بابری، یازدهم تجربی - مسجدسلیمانپاسخ کامنتتمامی عناصر گروه 14 رسانا هستند _حالا بعضیاشون مثل سلیسیم و ژرمانیم رسانای کم (نیمه رسانا ) و بعضیا مثل کربن (گرافیت ) و سرب و ... رسانای قوییازدهمفصل113980714
کاربر سایتکامنتسلام کاوش کنید صفحه‌ی 9 کتاب شیمی دوازدهم ارتفاع کف در ظرف حاوی منیزیم کلرید بیش تره یا ظرف حاوی کلسیم کلرید؟دوازدهمفصل113980709
علیرضا بداغی، دوازدهم تجربی - خرمشهرپاسخ کامنتکلسیم کلریددوازدهمفصل113980709
کاربر سایتکامنتمگه نه اینکه امونیاک چون نافلز داره باید اسید ارنیوس باشه؟چرا بازه؟😳دوازدهمفصل113980709
مهدی اعتمادنژاد - دانشجوی رشته‌ی داروسازیپاسخ کامنتاون اکسید نافلزه که اسیدهدوازدهمفصل113980709
کاربر سایتکامنتفرق ضدیخ و اتیلن گلیکول؟........تو سوسپانسیون مسیر عبور نور مشخصه؟......ذرات سوسپانسیون درشته؟....چرا در واکنش لیتیم با اب هیدروژن هم تولید میشه ولی در واکنش لیتیم اکسید با اب نه؟......منظور این جمله رو نمیفهمم:از انجا که قطره روغن به وسیله مولکول‌های اب احاطه شده،سطح بیرونی قطره همان بخش باردار پاک کننده ست که در اب حل میشود.دوازدهمفصل113980710
یحیی کنعانی، تجربى نظام جدید - ابرکوه - میانگین تراز 7018پاسخ کامنتضد یخ و اتیلن گلیکول که یکین - سوسپانسیون چون ذراتش بزرگن نور رو بازتاب میدن و پخش میکنه به عبارتی اصلا عبور نمیکنه - ذرات سوسپانسیون از محلول و کلویید بزرگترند چون ذرات ریز ماده اند ولی اونها در حد مولکول و یون و توده‌های مولکولی اند - چون لیتیم فلزی فعال است و از واکنشش با آب گاز هیدروژن نیز تولید می‌شود و کلا هم در واکنش اکسید فلز با آب فقط هیدروکسید فلز تولید می‌شود - چون ضمن انحلال در آب کاتیون صابون که دیگه بلااستفاده است و در آنیون بخش هیدروکربنی به قطره میچسبد و آبدوست هم خارجدوازدهمفصل113980710
کاربر سایتکامنتسلام... صابون‌ها ترکیباتی خنثی هستند که در آب و چربی مایع به صورت محلول می‌باشند... چرا این جمله درسته مگه صابون‌ها خاصیت بازی ندارن چرا میگه خنثی؟دوازدهمفصل113980710
صدرا روشن ضمیر، تجربى نظام جدید - میاندوآبپاسخ کامنتصابون یک بخش آنیونی داره و یک بخش کاتیونی که بار هردو یک هست پس خنثی است، از نظر اسیدی یا بازی نمیگه خنثی که ؛ از نظر بار الکتریکی خنثی استدوازدهمفصل113980710
کاربر سایتکامنتچرا این جمله درسته؟... برای از بین بردن اثر یون‌های کلسیم و منیزیم باید از موادی استفاده نمود که سبب رسوب این یون‌ها در آب شوددوازدهمفصل113980710
صدرا روشن ضمیر، تجربى نظام جدید - میاندوآبپاسخ کامنتاینطوری یون کلسیم و منیزیم دست و پا گیر صابون نمیشن و صابون کارشو انجام میدهدوازدهمفصل113980710
کاربر سایتکامنتسطح بیرونی قطره چربی درگیر با صابون،دارای بار منفی است.....یعنی چی؟دوازدهمفصل113980710
کاربر سایتپاسخ کامنتطبق شکل کتاب دارای بار منفیه یعنی بخش قطبی که در تماس با مولکول‌های اب هستش بخش آنیونی و بار منفی دارهدوازدهمفصل113980710
کاربر سایتکامنتسلام. بچه‌ها توی مبحث خنثی سازی این فرمول درسته؟ مرتبه‌ی اسید × [غلظت اسید × حجم اسید]= مرتبه‌ی باز × [غلظت باز × حجم باز] آخه این اومده مول اچ+ و او اچ- رو معادل تعداد مول ماده‌ی اسیدی و ماده‌ی بازی قرار داده. خب این درصورتی درسته که درصد یونش اسید و باز برابر باشه ولی وقتی درصد یونششون فرق داره یا درمورد درصد یونش یکیشون یا کلا هیچ‌کدوم حرفی نزده نمی‌تونیم استفاده کنیم. ولی حتی ازش تو کنکورم سوال اومده سوال سراسری ریاضی 86 رو ببینیددوازدهمفصل113980710
فرزین رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستانپاسخ کامنتسلام. سوال بسیار جالب و مفهومی ای پرسیدید. ببینید وقتی که ما در یک طرف محلول اسید ضعیف با درصد یونش کمی داریم، مقداری یون اچ+ در محلول وجود دارد. در مورد محلول بازی ضعیف با درصد یونش کم هم این مطلب صادق است. حال با مخلوط کردن این دو محلول، بلا فاصله یون‌های اچ+ و اُچ- توسط هم خنثی شده و آب تشکیل می‌شود، یعنی یون‌های اچ+ و اُچ- از محیط واکنش حذف می‌شوند...دوازدهمفصل113980710
فرزین رستمی - دانشجوی پزشکی- علوم پزشکی کردستانپاسخ کامنتحال اگر معادله واکنش تفکیک اسید یا باز را مشاهده کنیم، می‌بینیم که از سمت راست معادله، فراورده(اچ+) بطور پیوسته در حال پاک شدن(خنثی شدن) از محیط می‌باشد، که طبق اصل لوشاتلیه، واکنش در جهت جبران اچ+ مصرف شده به سمت راست جابجا شده، و بطور مداوم اسید تفکیک می‌شود تا کاملا خنثی شود یا مقدار اُچ- تمام شود، برای باز‌ها هم دقیقا به همین ترتیب است.دوازدهمفصل113980710
کاربر سایتکامنتمخلوط آب و روغن سوسپانسیونه؟دوازدهمفصل113980711
الناز مقدسی - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتامولسیونه که یک نوع کلوئید مایع در مایع است و از 2 تا مایع امتزاج ناپذیر تشکیل میشه که یکی از اونها به صورت قطرات ریز در دیگری پراکنده میشهدوازدهمفصل113980711
کاربر سایتکامنتایا برای تهیه صابون با اون زنجیره استر که جز چربی هست کاری ندارن؟چون صابون فقط اسید چرب دارهدوازدهمفصل113980712
کاربر سایتپاسخ کامنتبخش کاتیونی رو حساب نمیکنن( سدیم یا آمونیوم یا پتاسیوم)دوازدهمفصل113980712
کاربر سایتکامنتقسمت قطبی شوینده‌های صابونی و غیرصابونی شامل یون سدیم هم میشه یا نه؟/برای نوشتن فرمول کلی شوینده‌های غیر صابونی و صابونی بار یون‌ها الزامی؟دوازدهمفصل113980713
کاربر سایتپاسخ کامنتخیر شامل یون سدیم نمیشه بار یون‌ها هم الزامی نیست نوشتنشدوازدهمفصل113980713
کاربر سایتکامنتایا کلویید‌ها به هر سه حالت جامد و مایع و گاز هستند یا خیر؟دوازدهمفصل113980713
کاربر سایتپاسخ کامنتاز نه ماده دو فاز اگه بخوایم در نظر بگیریم فقط کلوئید گاز در گاز نداریم چون محلول محسوب میشهدوازدهمفصل113980713
کاربر سایتکامنتبرای مخلوط‌های همگن و کلوئید و ... پخش نور با عبور نور فرق داره؟مثلا محلول‌ها نور را عبور میدهند ولی پخش نمی‌کنند.دوازدهمفصل113980713
کاربر سایتپاسخ کامنتمحلول‌ها نور رو عبور میدن چون ذرات اون ها کوچکتر از اون چیزی هست که بتونه جهت حرکت اشعه نور رو منحرف کنه اما کلوئید‌ها ذرات درشت‌تری دارند و به صورت کاتوره ای به اشعات برخورد میکنن و اون هارو منحرف میکنن همینه که نو پخش میشهدوازدهمفصل113980713
کاربر سایتکامنتصابون در آب و چربی حل می‌شود؟دوازدهمفصل113980706
کاربر سایتپاسخ کامنتبله صابون یک بخش قطبی دارد و یک بخش ناقطبی ک از طریق بخش قطبی در اب حل می‌شود و از طریق بخش ناقطبی با مولکول‌های چربی جاذبه برقرار میکند و چربی را در خود حل میکنددوازدهمفصل113980706
کاربر سایتکامنتسلام. در صابون یون سدیم جزو بخش قطبیه یا بخش قطبی فقط سی او او هست؟دوازدهمفصل113980706
ریحانه نوروزی موصلو، تجربى نظام جدید - فیروزآبادپاسخ کامنتفقط سی او او هستدوازدهمفصل113980706
سید کمیل فرهادی - کاربر سایتکامنت1.اسید چرب هم محلول در چربی و هم محلول در آب است ؟2 .انحلال صابون در آب ، پیوند هیدروژنی ایجاد می‌کند ؟دوازدهمفصل113980715
حسن وفایی زاده - دانشجوی رشته‌ی پزشکیپاسخ کامنتطبق تعریف چون اسید چرب شاخه کربنی بزرگی داره به تنهایی محلول در اب نیست.حل شدن اسید چرب در اب بوسیله صابون صورت میگیره.دوازدهمفصل113980715
کاربر سایتکامنتمخلوط آب و روغن سوسپانسیونه ؟دوازدهمفصل113980715
مهدی عباس تبار، ریاضى نظام جدید - بندپی - میانگین تراز 7403پاسخ کامنتمخلوط آب و روغن دو تا فازه و کلویید نیست. سوسپانسیون که اصلا نیستدوازدهمفصل113980715