جزوه مرور نکات فیزیک دوازدهم (مناسب آزمون 19 مهر)

با این جزوه می‌توانید در مدت زمان بسیار کم ، مطالب فیزیک مربوط به آزمون 19 مهر را دوره کنید.

جزوه مرور نکات فیزیک دوازدهم (مناسب آزمون 19 مهر)

با این جزوه می توانید در مدت زمان بسیار کم ، مطالب فیزیک مربوط به آزمون 19 مهر را دوره کنید. این جزوه شامل مطالب مربوط به سرعت متوسط و لحظه ای ، شتاب متوسط و لحظه ای و تحلیل نمودار های سرعت-زمان و مکان-زمان است.