گفت و گوی کاظم قلم‌چی با رسا ظفری، رتبه 4 تجربی 98 از تبریز

در این مطلب، گفت و گوی کاظم قلمچی با رسا ظفری، رتبه برتر کنکور98 تجربی را می‌خوانید...

گفت و گوی کاظم قلم‌چی با رسا ظفری، رتبه 4 تجربی 98 از تبریز

لطفا خودتان را معرفی کنید.

رسا ظفری هستم، رتبه4 کشوری کنکور تجربی 98 از تبریز.

شما چند سال و در چند ازمون برنامه ای شرکت کردید؟

دو سال؛ یازدهم و دوازدهم و در مجموع 33 ازمون.سال یازدهم سعی میکردم بیشتر روی تکرار مطالب کار کنم که باعث شد زیست را سال یازدهم خیلی خوب بخوانم وهمین منجر شد که در سال دوازدهم، زیست یازدهم را کم و تنها در ازمون های جمع بندی خواندم.

سال دوازدهم خب به هرحال سال اخر است و ادم باید با جدیت بیشتری مطالعه کند؛ با خودم فکر کردم که باید هدفگذاری کنم که برای چه هدفی درس می خوانم و این باعث شد بیشتر موفق شوم.

پدیده ای به نام خودتنظیمی(self regulation) وجود داردیعنی هم مغزمان را بتوانیم تنظیم کنیم و افکار و روش هایمان را مدیریت کنیم و دیگری هوش هیجانی است؛ یعنی بتوانیم هیجانات مان را مدیریت کنیم .شما در کدام یک بیشتر موفق بودید؟ روش های مطالعاتی را بهتر کشف کردید یا توانتسید هیجانات، اضطرابات و نگرانی هایتان را بهتر مدیریت کنید؟

هر دو!

کمی توضیح دهید.

مثلا من وقتی در ازمون ها موفق میشدم، بیشتر موفقیت هایم یک درمیان بود ؛ یعنی یک آزمون نتیجه میگرفتم و در آزمون دیگر نتیجه نمی گرفتم و علت این بود که هنگام موفقیت احساس غرور میکردم و با خودم میگفتم نیاز نیست خیلی خودم را خسته کنم و به هرحال هرموقع بخوانم نتیجه میگیرم؛ بعد هنگامی که وارد ازمون های ابان شدیم، یک درمیان نتایجم خوب و بد میشد؛ حتی یکبار با اینکه خوب خواندم اما نتیجه دلخواهم را نگرفتم و دانستم که مطالعه، شوخی بردار نیست و از ان روز تصمیم گرفتم با جدیت بیشتری کار کنم.مثلا نشستم با خودم گفتم که وقتی نتایجم خوب شد، جو زده نمی شوم ومواقعی نیز که نتیجه بد می شود نیز خودم را در فاصله نهایتا یک روز جمع و جور کنم.

این کار را در چه ماهی انجام دادید؟

در ازمون16 اذر نتیجه آزمونم بد شد و با خودم فکر کردم و تصمیم گرفتم که خیلی به موفقیت ها تکیه نکنم و آن را فراموش کنم و از سویی وقتی شکست می خورم نیز طوری رفتار کنم که انگار اصلا چنین ازمونی وجود نداشته است.

آن وقت ایا این تصمیم را اجرا کردی؟چون برخی ادم ها تصمیم میگیرند ولی اراده اجرا کردن ان را ندارند.

اتفاقا وقتی تصمیم گرفتم، اجرا هم کردم و از 30 اذر به ثبات خوبی رسیدم و رتبه ام معمولا 3-4 می شد.

روش های درس خواندنتان چگونه بود؟

بیشتر سعی میکردم متن کتاب را تکرار کنم اما سپس با بازیابی اشنا شدم.

چه موقع با بازیابی اشنا شدید؟

همان اذر ماه. بعد تصمیم گرفتم بجای اینکه متن کتاب زیست را چندین بار بخوانم، آن را با تست مرور و تمرین کنم و اگر مطالب در یادم بود، از دوباره خوانی آن بگذرم.

اجرای بازیابی سخت بود یا اسان؟

بعد از فهم این روش، برایم اسان شد.

یعنی هنگامی که قانع شدی که بازیابی به شما کمک می کند، آن موقع اجرا کردی؛ یعنی بجای اینکه متداوما دوباره خوانی کنید، از خودتان امتحان می گرفتید. حال، آیا اول درس میخواندی و بعد امتحان میدادی یا اول امتحان میدادی بعد درس می خواندی؟

اکثرا با امتحان شروع می کردم.

نظر دیگران چه بود؟

مادرم بعد از اینکه دید با این روش نتیجه میگیرم، این کار را تأیید کردند و گفتند با همین روش ادامه بدهم.

شغل و تحصیلات والدین تان چیست؟

مادرم خانه دار هستند و پدرم که پزشک متخصص هستند.

مادرتان چه میزان در کارهای اموزشی با شما گفت و گو می کردند و چقدر تاثیر داشت؟

مادرم تاثیر بسزایی داشتند؛مثلا وقتی من یک ازمون راخراب می کردم و ناراحت بودم، مادرم در بین نتایج سال های قبل جست و جو می کرد و برخی افراد خاصی را پیدا می کردند و می گفتند نگاه کن مثلا فلانی یک ازمون رتبه اش 100 شده ولی در ازمون بعد رتبه اش5 شده است.

از کجا چنین اطلاعاتی را مشاهده می کردند؟

از سایت کانون؛ کارنامه های رتبه های برتر کنکور در ازمون ها را جست وجو میکردند. من بیشتر اشتباهاتم در ازمون بخاطر بی دقتی هایم بود و تصمیم گرفتم وقتی درسی را میخوانم در آن کم کاری نکنم و با جدیت بیشتری ادامه بدهم.به مادرم گفتم یا درسی نمی خوانم یا با دقت بالا مطالعه میکنم و ان دقت را در جلسه ازمون پیاده کنم.

علاقه داری چه رشته ای در دانشگاه مطالعه کنید؟

پزشکی تهران.اما انچنان برنامه ریزی بلند مدت نکرده ام و بیشتر برنامه ریزی هایم کوتاه مدت است.

فایل های ضمیمه

فیلم مصاحبه کاظم قلمچی با رسا ظفری رتبه4 تجربی کشور