آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- عکاسی1

عکاسی و کاربردهای آن: شاخه‌های گوناگون عکاسی: 1) عکاسی چهره: از عکس‌های ساده شناسنامه تا عکس‌هایی که در مراسم گوناگون گرفته می‌شود

آمادگی آزمون 19 مهر دهم گرافیک- عکاسی1

عکاسی و کاربردهای آن:

شاخه‌های گوناگون عکاسی:

  • عکاسی چهره: از عکس‌های ساده شناسنامه تا عکس‌هایی که در مراسم گوناگون گرفته می‌شود تا عکس‌هایی که از افراد معروف میبینید جزو این دسته عکاسی به‌حساب می‌روند.

  • عکاسی مستند: عکاسی مستند اجتماعی، عکاسی مستند از طبيعت، عکاسی از حيات وحش، عکاسی خبری مطبوعاتی و مستند نگاری‌های علمی از جمله زير شاخه های اين شاخه از عکاسی هستند.

برای موفقيت بيشتر در اين گونه از عکاسی لازم است با علوم اجتماعی و جامعه شناسی نيز آشنايی داشته باشيم.

  • عکاسی معماری: عکاسی معماری نيز شاخه ای از عکاسی است که دربرگيرنده عکاسی از بناهای تاريخی، شهرها و ساختمان‌های امروزی می شود.

  • عکاسی مد و تبلیغات: عکاسی مد و تبليغات نقش بسيار مهمی در اقتصاد کشورها دارد. کار يک عکاسی تبليغاتی موفق، ترکيب سنجيده ای از روانشناسی، جامعه شناسی، هنر و فن است.

  • عکاسی سینما و تئاتر: عکاسان سينما افزون بر ثبت رويدادهای پشت صحنه فيلم و گريم هنرپيشه ها، صحنه های ناب يک فيلم را نيز به تصوير می کشند.

عکاسان تئاتر نيز افزون بر اين کارها تلاش می کنند تا نقطه های اوج داستان و نمايش را ثبت کنند.

  • عکاسی نجومی: اين گونه عکاسی دارای پيچيدگی های فنی خاصی است و به ابزار دقيق و گران قيمت نياز دارد.

عکس های توليد شده در اين شاخه از عکاسی افزون بر کاربردهای علمی، ممکن است کاربردهای تزيينی هم داشته باشند.

  • عکاسی به‌عنوان هنر: هنرمندان عکاس، شهرها، طبيعت، چهره افراد، مکان ها و حتی خودشان را دستمايه کار قرار می دهند و انديشه و دريافت های خود را از زمانه و محيط در قالب عکس ارائه می کنند. شايد بتوان گفت عکاسی هنری متنوع ترين شکل عکاسی است.

فاطمه ارجمندی‌نژاد

رتبه 3 گرافیک 96