آزمونک گسسته و هندسه3( هماهنگ با آزمون19 مهر 98 )

آزمونکی برای سنجش میزان آمادگی از دو درس گسسته و هندسه 3 هماهنگ با آزمون 19 مهر 98 در فایل زیر قرار گرفته است.

آزمونک گسسته و هندسه3( هماهنگ با آزمون19 مهر 98 )


آزمونکی برای سنجش میزان آمادگی شما دانش آموزان از درس گسسته و هندسه 3 هماهنگ با آزمون 19 مهر 98 در فایل زیر قرار گرفته است.  1. برای استفاده از دیگر جزوه های رایگان ما و همچنین ویس آموزشی مربوط به این جزوه به کانال vipposhtiban مراجعه نمایید.