ویژگی‌های آزمون 19 مهردوازدهم تجربی:جزئیات وایستگاه‌های جبرانی

ویژگی‌های کامل آزمون 19 مهر با ذکر جزئیات و ایستگاه‌های جبرانی قابل مشاهده در لینک بالا

ویژگی‌های آزمون 19 مهردوازدهم تجربی:جزئیات وایستگاه‌های جبرانی

دانش‌آموزان گرامی سلام

در فایل پیوست ویژگی‌های کامل آزمون ۱۹ مهر با ذکر جزئیات و ایستگاه‌های جبرانیٰ و تعداد سؤال در آزمون و تعداد سؤال در کنکور آمده است.

توصیه می‌شود حتماً این فایل را دانلود بفرمایید.


تهیه و تنظیم: زهراالسادات غیاثی و علی ونکی فراهانی