جزوه فصل اندازه گیری فیزیک دهم(هماهنگ با آزمون 19 مهر98)

جزوه ای از نکات و تست‌های فصل اول فیزیک دهم ( اندازه گیری ) در اسلاید‌های زیر قرار گرفته است.

جزوه فصل اندازه گیری فیزیک دهم(هماهنگ با آزمون 19 مهر98)


جزوه ای از نکات و تست های فصل اول فیزیک دهم ( اندازه گیری ) در اسلاید های زیر قرار گرفته است.
برای استفاده از دیگر جزوه های رایگان ما و همچنین ویس آموزشی مربوط به این جزوه به کانال vipposhtiban مراجعه نمایید.

گراف مقدماتی از ریاضیات گسسته
دوازدهم رياضي     دبیر : شهروز رحیمی