به‌کارگیری باتری‌های دوستدار محیط‌زیست در مزارع خورشیدی

در آینده نزدیک انرژی موردنیاز برای مزارع خورشیدی و بادی با استفاده از باتری‌های آلومینیومی سازگار با محیط زیست، تامین خواهد شد.

به‌کارگیری باتری‌های دوستدار محیط‌زیست در مزارع خورشیدی
در آینده نزدیک انرژی موردنیاز برای مزارع خورشیدی و بادی با استفاده از باتری‌های آلومینیومی سازگار با محیط زیست، تامین خواهد شد.  

به گزارش انگجت، محققان نوع جدید از باتری آلومینیومی را ابداع کردند که چگالی انرژی آن دو برابر نمونه‌های پیشین است. علاوه بر چگالی دو برابری، استفاده از مواد مقاوم‌تر در این نوع باتری، آن را به فناوری مناسب‌ و کاربردی برای پروژه‌های بزرگ مقیاسی چون مزارع بادی و خورشیدی تبدیل می‌کند. تکنیک به کار رفته در ساخت این باتری جایگزینی کاتد گرافیتی معمول (الکترود مثبت) با مولکول آلی بر پایه کربن آنتراکوئینون است که با ذخیره حامل‌های انرژی مثبت که از الکترولیت می‌آیند، چگالی انرژی را افزایش می‌دهد.

این نوع از باتری‌ها هنوز در مرحله ساخت در آزمایشگاه هستند و به این زودی‌ها به مرحله بهره‌برداری نخواهند رسید.

منبع :