خورشید گرمِ خانواده‌ای آرام

آنچه زندگیِ فرزندان را در کنار پدر و مادرشان به تعاملی آرام و گرم تبدیل می‌کند، آرامشِ والدین است.

خورشید گرمِ خانواده‌ای آرام

آنچه زندگیِ فرزندان را در کنار پدر و مادرشان به تعاملی آرام و گرم تبدیل می‌کند، آرامشِ والدین است. وقتی پدرها و مادرها امور کاری و تحصیلی و خانوادگی را با آرامش انجام می‌دهند، آرامش آن‌ها مانند خورشید به زندگیِ کودکان گرما و نور می‌بخشد.

در قدم اول، به میزان و کیفیت خواب در خانواده اهمیت بدهید. سعی کنید نظمی برای خواب در منزل ایجاد کنید و خودتان هم به این نظم پایبند باشید. درحالی‌که پدر و مادر مشغول تماشای فیلم هستند، نمی‌توان از کودک انتظار داشت به اتاقش برود و بخوابد. فضای خانه را برای خواب راحت و آرام فراهم کنید تا در روز بعد، هم کودکتان و هم خودتان با آمادگی در فضای تحصیلی و کاری حضور یابید.

با لحن محبت‌آمیز گفت‌وگو کنید. لحن و کلماتی که پدرها و مادرها به کار می‌برند و نیز نوع صحبتی که با فرزند خود دارند، تأثیر مستقیمی بر آرامش در منزل دارد. اگر تنشی در خانواده وجود دارد تا حد امکان فرزندتان را دور نگه دارید و با گفت‌وگوهای محرمانه‌ی بین خودتان، مسائل را حل کنید.

غذاخوردن در کنار هم و گفت‌وگوهای اثربخش، کودکان را در فضایی انگیزه‌بخش برای رشد قرار می‌دهد. سعی کنید حداقل وعده‌ی شام را در کنار هم میل کنید و با هم درباره‌ی موضوعات مختلف و مسائل روزمره صحبت کنید و فرزندتان را در این گفت‌وگوها شرکت بدهید. آرامشی که شما هنگام صحبت‌کردن دارید، به فرزندتان منتقل می‌شود.

در مدیریت زمان بکوشید. در زندگی شخصی خود نظم و برنامه‌ریزی داشته باشید. سعی کنید برای رفتن به مدرسه و محل کار و انجام سایر امور خانواده، زمان کافی و مناسبی در نظر بگیرید تا بدون هیچ‌گونه تنشی، روزتان را سپری کنید. عجله‌کردن اثر مثبتی نخواهد گذاشت. با برنامه‌ریزی ساده می‌توان کارها را با آرامش انجام داد.

منبع :

نیرو های بین مولکولی از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی