نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان-آمادگی آزمون 3آبان- هفتم

توصیه می‌کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 3آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته‌های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان-آمادگی آزمون 3آبان- هفتم

توصیه می کنم سوالات ریاضی زیر را قبل از آزمون 3آبان حتما اول خودتان جهت آمادگی در این آزمون حل کنید و دانسته های خود را محک بزنید، سپس به سراغ پاسخ نامه بروید.

لوله های U شکل - آزمایش توریچلی -فشار سنج U شکل از فیزیک 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : امیر حسین اسلامی